Villaägarna utser Sveriges bästa småhuskommun 2022

Älvdalen och Lekeberg toppar listan över landets bästa småhuskommuner 2022. Det framgår av en mätning som Villaägarnas Riksförbund tagit fram. Förbundet har utgått från viktiga ingredienser för en attraktiv boendemiljö.

Extra märkbart för 2022 är de ökade driftskostnaderna som framför allt omfattar el och uppvärmning. Dessa påverkar Sveriges norra kommuner positivt.

Listan över de bästa småhuskommunerna täcker landets samtliga kommuner men skiljer på landsbygdskommuner samt storstads- och pendlingskommuner. Den ger en indikation på vilka kommuner som satsar på de boendeformer som invånarna efterfrågar.

Avgörande för att bestämma en kommuns vilja att främja småhus är hur kommunens planering för småhus ser ut och hur många hus som sedan förverkligas.

– Vinnarna är de kommuner som gör medvetna och långsiktiga satsningar för att bejaka en stark efterfrågan på småhus, säger Villaägarnas samhällspolitiska expert Jonathan Lindgren.

Älvdalen utses för andra året i rad till bästa småhuskommun i kategorin landsbygdskommun, Lekeberg toppar listan av storstads- och pendlingskommuner kommuner. Lekeberg är en ung kommun (1995) med pendlingsrelation till Örebro och har en stark småhusidentitet. För Älvdalen handlar framgången likt för flera besökskommuner om att de realiserar byggplaner och kan erbjuda en storslagen fjällmiljö med fritidsboenden.

– Precis som förra årets undersökning kan vi se hur det som byggs inte alltid är det som efterfrågas. Våra tre storstäder står i en fortsatt negativ befolkningsutveckling, fortsätter Jonathan Lindgren.

Nattsvart läge för företag som bygger småhus

Läget för företag som bygger småhus beskrivs idag som nattsvart till följd av det ekonomiska läget, orderböckerna är tomma. Men den dystra utvecklingen i storstäder kan vändas om man likt Sundbyberg avdelar mark för exploatering och har en uttalad ambition att också diversifiera bebyggelsen mot småhus. Göteborg har tidigare uttalat en sådan ambition och besitter mycket tillgänglig mark.   

– Vi ser i undersökningen att längtan efter den form av boende man önskar ofta överträffar kommunens planering, såväl som rationella och ekonomiska kalkyler. Villadrömmen i sig kan göra en kommun attraktiv för nya innevånare, avslutar Jonathan Lindgren.

Rapport

Här kan du läsa undersökningen i sin helhet:

Sveriges bästa småhuskommun 2022

För mer information

Jonathan Lindgren
Expert på kommunala tjänster, Villaägarnas Riksförbund
Telefon: 070-558 69 77

Funderar du över något?

Som medlem i Villaägarna får du bland annat fri tillgång till Sveriges mest kompletta expertrådgivning.

Funderar du över något?

Som medlem i Villaägarna får du bland annat fri tillgång till Sveriges mest kompletta expertrådgivning.