händer som skriver på laptop
Man i arbetskläder som tittar på bygge

Endast 4 procent av småhusägarna känner till sitt arbetsmiljöansvar 

Villaägarnas nya undersökning visar att bara 4 procent av småhusägarna fullt ut känner till det arbetsmiljöansvar som kan följa av att du som konsument anlitar ett byggföretag. Tanken med reglerna på arbetsmiljöområdet är bland annat att undvika ohälsa och olyckor. Frågan är hur meningsfulla dessa regler är, när konsumenter inte förstår vilket arbetsmiljöansvar de har.

Villaägarna ställde i en enkät fyra frågor om vem som har arbetsmiljöansvaret vid köksrenovering beroende på hur hantverkarna anlitats. Det var bara 4 procent av de 5 000 svarande småhusägarna som prickade in alla rätt om vem som har arbetsmiljöansvaret, de olika hantverkarna eller småhusägaren själv. På de enskilda frågorna i enkäten varierade andelen rätt från 23 procent till 80 procent.

När du endast anlitar ett byggbolag, står företaget för arbetsmiljöansvaret, men anlitar du flera hantverkare samtidigt (delad entreprenad), har du som konsument arbetsmiljöansvaret. Arbetsmiljöverket håller just nu på att se över alla sina föreskrifter, men vill fortsätta med att privatpersoner som anlitar flera hantverkare för samma byggprojekt (delad entreprenad) ska vara ansvariga för arbetsmiljön.

- Att bara 4 procent av småhusägare säkert vet som har arbetsmiljöansvaret visar att reglerna kring arbetsmiljöansvar är för krångliga, säger Villaägarnas chefsjurist Ulf Stenberg.

Nuvarande regler gör det enkelt att sätta dit konsumenter för brister i arbetsmiljön, men de leder knappast till bättre arbetsmiljö. Detta då konsumenterna varken begriper sig på vilket ansvar de har och vad de i så fall ska göra.

- Jag tror inte heller att hantverkarna skulle gilla att konsumenter hänger dem över axeln och lägger sig i hur de ska såga, borra eller dra el på ett arbetsmiljösäkert sätt. Det blir bara dålig stämning. Det bästa är därför att byggfirmorna står för arbetsmiljöansvaret även vid delade entreprenader. De vet ju hur jobben ska göras, inte konsumenterna, säger Ulf Stenberg.

Om Villaägarnas enkät 

Villaägarna gick i månadsskiftet maj-juni ut med en enkät om arbetsmiljöansvar. Cirka 5 000 småhusägare besvarade enkäten. De fick svara på vem de trodde hade arbetsmiljöansvaret vid en köksrenovering beroende på hur byggbolagen anlitas. Endast 4 procent av de 5 000 svarande småhusägarna prickade in alla rätt om vem som har arbetsmiljöansvaret, de olika hantverkarna eller småhusägaren själv. På de enskilda frågorna i enkäten varierade andelen rätt från 23 procent till 80 procent.  

Svar på frågorna i enkäten om arbetsmiljöansvar

  1. Om du anlitar en snickarfirma, en rörmokarfirma och en elektrikerfirma för att renovera köket, har du arbetsmiljöansvaret. Det kallas delad entreprenad. 
  2. När du anlitar en snickarfirma, som i sin tur anlitar en rörmokarfirma och en elektrikerfirma för att renovera köket, är det en totalentreprenad. Snickarfirman står då för arbetsmiljöansvaret. 
  3. Om du anlitar en snickarfirma, som i sin tur anlitar en rörmokarfirma för att renovera köket och samtidigt själv anlitar en elektrikerfirma, rör det sig om en delad entreprenad där du har arbetsmiljöansvaret. 
  4. När du först anlitar snickarfirman och när snickarfirman är klar i köket, anlitar rörmokarfirman, och när rörmokarfirman är klar, anlitar elektrikerfirman, står respektive firma för arbetsmiljöansvaret för sin del. 

För mer information

Ulf Stenberg
Chefsjurist, Villaägarnas Riksförbund
Telefon: 070-251 20 90