Riksdagshuset i Stockholm på sommaren med blått vatten
Riksdagshuset i Stockholm på sommaren med blått vatten

Villaägarna träffade Sveriges nya bostadsminister

Under fredagen träffade Villaägarna Sveriges nya bostadsminister Johan Danielsson. På agendan stod flera frågor som påverkar situationen för Sveriges småhusägare.

Den nya bostadsministern tog initiativet till att träffa Villaägarna och diskutera småhusägarnas situation. Villaägarna passade på att lyfta flera frågor där vi vill se en förändring:

  • Slopa energiskatten under elkrisen

Den mest akuta frågan som framfördes var de rusande elpriserna och att många småhusägare i framförallt södra Sverige har det stentufft i vinter. Regeringen borde gå fram med förslag till Riksdagen om att avskaffa energiskatten på el åtminstone över vintern för att lindra hushållens situation. 

  • Fler småhus behövs 

Det har byggts alldeles för litet småhus i många år, vilket gör att alltför få hushåll har möjlighet att förverkliga sina småhusdrömmar. Villaägarna menar att fler småhus behöver byggas och att fler partier behöver ta småhusfrågan på allvar.

  • Påskynda lagstiftning för enskilda avlopp

Villaägarna framförde också att tiotusentals småhusägare väntat länge på ny lagstiftning för enskilda avlopp. Utredningen ”Vägar till hållbara vattentjänster SOU 2018:34” som ska ligga till grund för proposition blev klar för tre år sedan. Ändå har inget skett. För närvarande hotas många småhusägare med enskilda avlopp av att behöva renovera sina avlopp eller tvångsanslutas till kommunalt VA till en kostnad på i värsta fall kanske 500 000 kronor, trots att det inte alltid är miljömässigt motiverat. 

  • Skärp straffen för villarån

I mötet passade Villaägarna även på att ta upp frågan om de obehagliga villarånen. Villaägarnas uppfattning är att minimistraffet för villarån bör skärpas från ett till två år. Att bli utsatt för ett rån i sitt eget hem är en integritetskränkning och straffet bör sättas därefter.                                                                                                                                 

Nu hoppas vi att den nya bostadsministern kommer att visa ett större intresse för småhusägarnas bekymmer än vad som varit fallet med tidigare ansvariga statsråd. 

Bostadsminister_Villaägarna_beskuren.jpg
Villaägarnas samhällspolitiske chef Daniel Liljeberg (t v) och förbundsdirektör Kenneth Kanckos (t h) träffade nya bostadsministern Johan Danielsson (mitten) för att diskutera småhusägarnas situation.

Funderar du över något?

Som medlem i Villaägarna får du bland annat fri tillgång till Sveriges mest kompletta expertrådgivning.

Funderar du över något?

Som medlem i Villaägarna får du bland annat fri tillgång till Sveriges mest kompletta expertrådgivning.