Tangentbord och hänglås med kod

Jag vill inte bli kartlagd på nätet - skriv under vårt upprop

Villaägarna vill stärka skyddet för personuppgifter på nätet. Efter vårt mediautspel i februari har medlemmar hört av sig och vill protestera. Uppropet kommer att överlämnas till regeringen under våren. Vårt utspel hittar du längst ner på sidan.

Jag vill inte bli kartlagd på nätet

Vi måste stärka skyddet för den personliga integriteten på nätet. Våra grundlagar ska inte skydda söktjänster som Ratsit, Mrkoll och hitta.se.

Idag kan kriminella kartlägga sina offer med hjälp av söktjänster – hur de bor, vad de tjänar och vilken bil de har. För att sedan göra inbrott eller råna husägaren.

Ett minimikrav är att söktjänsterna måste ta bort mina personuppgifter om jag begär det. Jag vill direkt veta om någon betalar för att ta reda på ännu mer om mig, till exempel vad jag tjänar.

Samtycke till personuppgiftsbehandling

Jag samtycker till att Villaägarnas Riksförbund får behandla mina personuppgifter och skicka över dem till regeringen. Uppgifterna hanteras i enlighet med dataskyddsförordningen. Är jag inte nöjd med hur mina uppgifter hanteras, kan jag anmäla det till Integritetsskyddsmyndigheten. När det inte finns något berättigat intresse att behålla personuppgifterna, d.v.s. då de inte längre behövs, raderar eller avidentifierar förbundet uppgifterna.

För att rätta, radera eller avsluta behandling av dina uppgifter, mejla oss på medlem@villaagarna.se. För registerutdrag och övriga registerfrågor, mejla på: dataskyddsombud@villaagarna.se. Du kan även ringa oss på tel. 010-750 01 00.

Personuppgifterna kommer att utgöra allmän handling hos regeringen och motsvarande möjlighet till radering eller avidentifiering finns inte där.

Hittills har 2265 personer skrivit på.

Antalet underskrifter uppdateras manuellt under kontorstid.