Villaägarnas önskelista 2021: Från sänkta elnätspriser till fler småhus

En av framgångarna för dig som villaägare och för oss på förbundet är att vi under 2020 är har varit pådrivande i att avskaffa räntan på alla uppskov. Men vad hoppas vi uppnå 2021? Läs vår önskelista.

Sänkta elnätspriser

Elnäten är naturliga monopol och kunden kan inte byta till ett annat bolag. De statliga elnätsbolagen är dyrast, medan de kommunala nätbolagen har lägst priser. Vi vill att regeringen tillsätter en utredning med tydligt uppdrag att få ner nätbolagens monopolpriser. Dessutom måste staten se till att de statliga nätbolagen sänker sina kostnader rejält. Till dess nya regler är på plats rekommenderar vi kommunerna att inte sälja ut sina elnät.

Tullen måste få stoppa utflödet av stöldgods

Det är viktigt att få stopp på de internationella stöldligorna som gör inbrott och för ut stöldgods ur landet. Tullen måste få göra tullkontroller av stöldgods i utgående trafik, gripa misstänkta och ta stöldgodset i beslag. Det här är en fråga som har dragits i långbänk. När pandemin är över och gränserna öppnar igen bör en sådan lagstiftning vara på plats.

Tomträttshavare ska kunna bo tryggt

De småhusägare som har tomträtt har svårt att planera sin ekonomi och påverkas mer än andra när taxeringsvärdena stiger. Tomträttshavarnas markhyra till kommunen stiger och det blir dyrare att köpa marken för att komma ifrån hyreshöjningen. Här krävs både lagändringar och att enskilda kommuner ser över sina regler så att det blir tryggare att bo.

Bygg fler småhus

Trots att en majoritet helst skulle vilja bo i ett eget småhus har bostadsbyggandet varit kortsiktigt och inriktat på flerfamiljshus, framför allt bostadsrätter. I en tid när människor lämnar storstadsområden där arbetstillfällen finns och är beredda att pendla allt längre till sina jobb för att kunna bo på det sätt som de önskar, är det uppenbart att något är fel med bostadspolitiken. Här har kommunerna en nyckelroll att planera för framtidens gröna, attraktiva och efterfrågade trädgårdsstäder.

Klappen vi skickar tillbaka direkt

Återinförd fastighetsskatt

Fastighetsavgiften har seglat upp och blivit en av de riktigt stora frågorna för landets småhusägare. Det är uppenbart att regeringen vill bereda väg för höjd fastighetsavgift. Regeringen beställer rapport efter rapport som alla landar i samma slutsats. Skatt på inkomst är en sak, men ett hus genererar inga inkomster. Vi gör allt vi kan för att ta död på frågan en gång för alla.

Funderar du över något?

Som medlem i Villaägarna får du bland annat fri tillgång till Sveriges mest kompletta expertrådgivning.

Funderar du över något?

Som medlem i Villaägarna får du bland annat fri tillgång till Sveriges mest kompletta expertrådgivning.