Idylliskt villaområde under sommaren

Villaägarna uppmärksammade kraschad elnätsreglering i Almedalen

Som många år tidigare var bostadsfrågan ett hett ämne under Almedalsveckan. Villaägarna var aktiva i en rad seminarier om allt från bostads- och elmarknaden till VA-lagstiftning och radonbidrag. Bland annat diskuterades flaskhalsarna i stamnätet och det faktum att flera städer inte kan expandera på grund av dessa.

- Vi på Villaägarna uppmärksammade bland annat den kraschade elnätsreglering som tillåter elnätsbolagen att kamma hem enorma vinster varje år på småhusägarnas bekostnad, säger Stefan Johansson, samhällspolitisk chef på Villaägarna.

Få seminarier om småhusbyggande

Ökat byggande och hållbarhetsperspektivet diskuterades i många seminarier under Almedalsveckan. Däremot handlade besvärande få seminarier om småhusbyggande och vad som gör att det inte lyfter.

- En möjlig tolkning är att branschföreträdare och politiker fortfarande befinner sig i ett lägenhetsparadigm där man fortfarande tänker volym och maximerat antal istället för att producera det som faktiskt efterfrågas, säger Stefan Johansson.

Även diskussioner om kommunernas markanvändning lyste med sin frånvaro.
- Här har Villaägarna sannolikt en pedagogisk uppgift att göra sambandet mellan byggande och markanvändning mer känt, säger Stefan Johansson.

Obalansen på bostadsmarknaden diskuterades

Under torsdagen deltog vår chefekonom Håkan Larsson på ett seminarium som DN anordnade, under temat ”Utestängd eller inlåst – det mänskliga priset för en dysfunktionell bostadsmarknad”. Där diskuterades allt ifrån den ökade otryggheten människor känner, till vad som måste till för att komma tillrätta med obalanserna på bostadsmarknaden.

Håkan tryckte framförallt på tre saker. Hyresrätter för yngre, bostäder för gruppen 80+, samt att det måste komma ut många fler småhustomter på marknaden för landets barnfamiljer.

- Idag vill 50-60 procent av befolkningen bo i småhus, ändå utgör småhusproduktionen bara en fjärdedel av det som produceras. Det är en obalans som kommunerna måste komma tillrätta med, säger Håkan Larsson.

Villaägarna kommenterade VA-utredningen och radonbidrag

På VVS-Fabrikanternas seminarium kommenterade Villaägarna den VA-utredning som nu bereds på departementet.

- Vi tycker att den föreslagna avloppsdeklarationen låter som ett dyrt och onödigt krångligt system eftersom kommunerna ändå fortsättningsvis ska inventera avloppen, säger Anna Werner, samhällsanalytiker på Villaägarna.

Läs mer om obligatorisk avloppsdeklaration 

Villaägarna talade även på Radonföreningens seminarium. Enligt Radonföreningen känner många småhusägare inte till det nya radonbidraget.

- Det är något som vi på Villaägarna kommer att fortsätta att informera våra medlemmar om. Den allra bästa och billigaste åtgärden för att slippa lungcancer är förstås att sluta röka, säger Stefan Johansson.

Spontana möten veckans höjdpunkt

Sammanfattningsvis var de oväntade mötena Almedalsveckans stora behållning och det faktum att många, framför allt politiker, hade tid och möjlighet att sitta ned en stund och prata friare än de gör under inbokade möten i riksdagen.

- Villaägarna driver många viktiga frågor för småhusägare. Almedalen är ett utmärkt forum att mer informellt lyfta fram dessa, avslutar Stefan Johansson.

Boverket

Funderar du över något?

Som medlem i Villaägarna får du bland annat fri tillgång till Sveriges mest kompletta expertrådgivning.

Funderar du över något?

Som medlem i Villaägarna får du bland annat fri tillgång till Sveriges mest kompletta expertrådgivning.