Radhusägare måste åka 6 km för att hämta posten

I Sollentuna tvingas 264 radhusägare åka 6 kilometer för att hämta sin post eftersom Postnord har slutat dela ut i området. Samma sak händer i andra radhusområden och värre blir det – 250 000 hushåll står på kö. Nya regler är på gång som ska ge Postnord ökade möjligheter att flytta brevlådor.

Radhusägaren Mats Tibbelin ingår i styrelsen för Sjöbrisens samfällighetsförening i Sollentuna. Han har bott i området sedan 1975. Husägarna har tidigare fått posten i brevlådan vid huset, men så är det inte längre.

Jag pratade med en person som måste ta ledigt från jobbet för att kunna hämta sin post.

Postnord har krävt att postlådorna i området ska flyttas från varje hus till en gemensam postlådesamling i området. Eftersom frågan inte är löst har Postnord i oktober 2022 helt enkelt slutat dela ut post i området.

Istället får radhusägarna hämta posten vid ett utlämningsställe 6 kilometer bort. Det är bara öppet några timmar på förmiddagen och mellan 15 och 18 på vardagar. På helgerna är det stängt. För dem som åker kollektivt till jobbet kan det vara svårt att hinna dit innan det stänger. Risken är med andra ord att husägarna får viktig post för sent.

- Jag pratade med en person som måste ta ledigt från jobbet för att kunna hämta sin post, säger Mats Tibbelin. 

Det handlar inte om ovilja från husägarna

I området finns en samfällighetsförening som förvaltar gemensamma anläggningar. Vilka anläggningar det är framgår av ett så kallat anläggningsbeslut som Lantmäteriet har fattat. En samfällighetsförening får bara förvalta de anläggningar som finns i anläggningsbeslutet. Dit hör inte postlådor.

För att Sjöbrisens samfällighetsförening ska kunna besluta om att bygga en postlådesamling krävs det en ny lantmäteriförrättning.  

- Att ändra ett anläggningsbeslut är inte så lätt och det tar tid. Enligt Lantmäteriets hemsida tar det 18–24 månader, säger Mats Tibbelin. 

En förrättning kostar dessutom pengar, vilket radhusägarna i området får betala. Till det kommer kostnader för den nya postlådesamlingen. 

250 000 hushåll i radhusområden står på tur

Det som hänt radhusägarna i Sollentuna är tyvärr inte unikt. Post och telestyrelsen (PTS) har nyligen skickat ut nya regler om postutdelning på remiss. Förslaget innebär bland annat att Postnord, som ansvarar för den samhällsomfattande posttjänsten, ska kunna anvisa en ny plats där man får sin post i en postlådesamling inom 200 meter från huset istället för i en brevlåda vid tomtgräns.

De nya reglerna ska underlätta för Postnord att förändra sin verksamhet som en konsekvens av att vi skickar färre brev men fler paket.

I remissen står det tydligt att radhusägare kommer att påverkas först. 250 000 postanordningar i radhusområden kommer att beröras enligt Postnord. PTS räknar med att Postnord ska kunna spara 24 miljoner om året i radhusområden på det här sättet. Men för husägarnas del innebär förslaget sämre service och ökade kostnader.

Sämre service och ökade kostnader för husägarna

Förslaget innebär att husägarna får längre till brevlådan. De får dessutom betala 800–3 000 kr per postmottagare för en ny postanordning. Om det krävs markarbeten och en ny lantmäteriförrättning – som det gör när det finns en samfällighetsförening i området – tillkommer ytterligare 1 000–3 000 kr per postmottagare.

Med nuvarande förändringstakt i radhusområden, som är 15 000 postlådor per år, skulle det innebära kostnader på mellan 27–90 miljoner för radhusägarna.

Vi på Villaägarna tycker att det är orimligt att husägare ska drabbas av kostnader på det här sättet samtidigt som de får sämre service. Vi säger nej till förslaget om 200 meter till postlådan istället för tomtgränsen.

Funderar du över något?

Som medlem i Villaägarna får du bland annat fri tillgång till Sveriges mest kompletta expertrådgivning.

Funderar du över något?

Som medlem i Villaägarna får du bland annat fri tillgång till Sveriges mest kompletta expertrådgivning.