Med hänsyn till samhällsspridningen av covid-19 (Corona) kan öppettider och svarstider ändras med kort varsel.

Villaägarna bevakar utvecklingen noga och följder de rekommendationer som utfärdas av regering och myndigheter. Vi ber om förståelse för ovan nämnda åtgärder.

Håkan Håkan Larsson, chefsekonom på Villaägarna
Människor på föreläsning
Människor på föreläsning

Villaägarna debatterade småhusbyggande med kommunalråd

Villaägarnas chefekonom Håkan Larsson debatterade bostadsbyggande med kommunalrådet Ullis Sandberg (S) på bomässan i Örebro den 9 november. Debatten drog mycket folk. Det är ett bevis på att frågan engagerar.

Det byggs mycket i Örebro, vilket är bra. Bostadsbyggandet är dock mycket skevt. Just nu ligger 540 nyproducerade bostadsrätter ute till försäljning, men bara 45 småhus. Den siffran speglar också produktionstakten. I Örebro kommun ligger småhusproduktionen på cirka 10 procent, jämfört med 20 procent i länet.

De flesta vill bo i småhus

Det skeva byggandet innebär inte bara ett demokratiskt problem då ungefär 60 procent av örebroarna vill bo i småhus. Det bäddar även för ekonomiska problem. Hösten 2017 såg vi en sättning i bostadspriserna. På vissa marknader föll priserna med upp emot 10 procent. En anledning var att utbudet av framförallt dyra bostadsrätter översteg efterfrågan.

Balanserat bostadsbyggande efterfrågas

Arkitekterna på kommunernas plankontor har inte tagit hänsyn till det människor efterfrågar. Idag råder en ”urban norm” bland planerarna där förtätning hyllas. Grönytor får ge vika för höghus. Denna förtätning driver byggandet mot framförallt en typ av bostäder, nämligen dyra bostadsrätter. Sättningen hösten år 2017 kommer att te sig som en västanfläkt om den trenden inte bryts. Plankontoren i Örebro och övriga landet måste börja planera för ett balanserat bostadsbyggande.

Småhusproduktionen måste öka!

Naturligtvis behövs bostadsrätter, men inte bara för de med tjock plånbok. Det behövs även fler hyresrätter. Men framförallt måste småhusproduktionen öka. Det behövs både friliggande småhus och kedjehus som den unga barnfamiljen har råd med. Småhusproduktionen i Örebro län måste ligga runt 50 procent för att marknaden ska komma i balans.

Många skäl att bygga småhus

Studier visar att föräldrar drar sig för att låta barnen leka utomhus om familjen bor högre upp i ett flerfamiljshus. Dessutom är produktionskostnaden för ett tvåvåningshus i trä cirka 30 procent lägre per bruksarea än för ett höghus i betong. I en ny studie från Trä- och Möbelföretagen (TMF) framgår också att trähus ger betydligt mindre klimatavtryck än höghus. En tät trädgårdsstad tar inte heller mycket mer yta i anspråk än ett höghusområde.

Se SVT:s inslag om debatten 

Funderar du över något?

Som medlem i Villaägarna får du bland annat fri tillgång till Sveriges mest kompletta expertrådgivning.

Funderar du över något?

Som medlem i Villaägarna får du bland annat fri tillgång till Sveriges mest kompletta expertrådgivning.