Finansministern sviker genom bibehållen och höjd bankskatt 

Bankskatten är en fiskal smygbeskattning av hushåll och företag som misslyckas med sitt syfte. Regeringen hade gjort bäst i att avskaffa skatten redan nu, skriver Villaägarnas Jonathan Lindgren i Dagens Industri tillsammans med Günther Mårder, vd Företagarna, Christian Ekström, vd Skattebetalarna.

Sveriges regering har lagt sin första budget. Ansvarigt statsråd är Elisabeth Svantesson, Moderaterna. Vi är de första att hålla med om att allt inte kan hinnas med på några veckor från en nytillträdd regering. En mandatperiod är trots allt hela fyra år. Men under hela valrörelsen lovade Elisabeth Svantesson att stoppa den bankskatt som just nu höjer såväl svenska hushålls bolåneräntor som svenska företags kostnader för kapitalförsörjning, med många tusentals kronor varje år.  

Bankskatten skulle bekämpas

Bankskatten infördes den 1 januari av den förra regeringen. Moderaterna, då i opposition, röstade emot skatten när den infördes. I Moderaternas valmaterial till hushållen i valrörelsen 2022 står det beskrivet – helt korrekt – att ”bankskatten vältras över fullt ut” till kunderna. Att bankskatten i praktiken är en skatt på bankkunderna var något som redan den förra S-ledda regeringens experter påpekade i utredningar. Bland annat därför skulle bankskatten bekämpas med full kraft, enligt Moderaterna.   

Så sent som några veckor innan valet 2022 uttalade Elisabeth Svantesson: ”Socialdemokraterna har drivit igenom en skatt som slår direkt på hushållens bolånekostnader. För en villa med genomsnittligt marknadsvärde kan det handla om 3 500 kronor per år. Socialdemokraterna planerar nu att ytterligare höja bolåneskatten från 2023, med ökade kostnader för bolånetagare som konsekvens. Moderaterna kommer att stoppa den höjningen.” 

Men av dessa löften märktes ingenting i budgetpropositionen. Skatten slopades inte – inte ens höjningen av den stoppades. I stället beräknas skatten för nästa år enligt regeringen kosta hushållen med bolån, och företag som lånefinansierar investeringar, hela 8 miljarder kronor. Detta i tider då hushållen och småföretagen redan har det ekonomiskt allt kärvare genom ökad inflation, lägre tillväxt och Riksbankens räntehöjningar.    

Tillsammans representerar våra tre organisationer över 400 000 medlemmar. Det är människor som bidrar till arbete, välstånd och samhällsbyggande i vårt land. Landets småföretagare är Sveriges viktigaste jobbskapare – och det egna boendet är en viktig trygghet och symbol för strävsamhet och drömmar. 

Regeringen kommer inte komma undan de stora problem som bankskatten skapar.

Inför att Riksdagens utskott skulle rösta om bankskatten lovade vi tillsammans, i november 2021, att vi skulle kritiskt granska de partier som röstade för skatten. Vi kan lova att vi också kommer att hålla regeringen ansvarig så länge den fortsätter att lägga sten på räntebördan på bolånekunder och småföretag. 

Regeringen kommer inte komma undan de stora problem som bankskatten skapar. Med den nya bankskatten försämras svenska bankers konkurrenskraft gentemot utländska konkurrenter. En bankkoncern med utländskt huvudkontor kan i stor utsträckning genom koncernintern förmedling av koncernbolagslån själv välja hur mycket riskskatt koncernen vill betala eller helt undslippa skatten. Om balansräkningarna flyttar utomlands så minskar skatteunderlaget. Skatten blir kontraproduktiv även av dessa skäl. 

Jonathan Lindgren, Samhällspolitisk expert Villaägarna

Günther Mårder, vd Företagarna

Christian Ekström, vd Skattebetalarna

Artikeln från Dagens Industri hittar du HÄR

Funderar du över något?

Som medlem i Villaägarna får du bland annat fri tillgång till Sveriges mest kompletta expertrådgivning.

Funderar du över något?

Som medlem i Villaägarna får du bland annat fri tillgång till Sveriges mest kompletta expertrådgivning.