Idylliskt villaområde under sommaren
Vit bil med fälg och sidospegel
Kvinna med solglasögon på buss
Vit bil med fälg och sidospegel

Regeringens utredning stoppar bilar och småhus

Vi på Villaägarna är positiva till olika former av bostäder och att människor kan använda olika färdmedel som bil, kollektivtrafik, och cykel. Men regeringen ska inte välja boenden och färdmedel åt folket.

I den nya utredningen ”Stärkt planering för en hållbar utveckling” vill regeringen göra det svårare att ha egen bil i nyproducerade bostäder genom att minska tillgången till parkeringsplatser. På så sätt ska andra transportsätt gynnas. Helst ska du inte bo i småhus överhuvudtaget, eftersom husägare ofta har bil. Du ska i stället bo i flerfamiljshus i en stad nära tunnelbana, spårvagn, tåg eller buss.

Utredningen stämmer inte överens med hur folk lever

Problemet är att 75 procent av befolkningen vill bo i småhus och att ungefär 85 procent av hushållen i Sverige har minst en bil. Utanför våra storstadsområden har 91 procent av hushållen minst en bil i hushållet. Så vad utredning vill göra, går egentligen stick i stäv med hur folk lever. Likaså med hur landet ser ut, ett land med stora ytor där vi inte nödvändigtvis behöver tränga ihop oss. Pandemiskäl och möjligheterna att arbeta på distans talar i samma riktning.

Svårt att få ihop livspusslet utan bil

Alla i Sverige har inte heller sådan tillgång till kollektiva transportmedel, att det går att få ihop livspusslet utan bil. En bil kan innebära en möjlighet att röra sig i närområdet, ta sig till arbetet samt slippa kånka på barnvagnar och annat skrymmande. Bilen kan även ibland vara en förutsättning för att kunna bo kvar. Den som har svårigheter att röra sig, kan ha besvärligt att på egen hand transportera sig på annat sätt än med bil.

Viktigt att bestämma över sitt eget boende

En stor del av vardagsglädjen med att bo i småhus kommer från känslan att själv kunna bestämma över sitt eget boende, att välja färg på väggarna, påta i jorden på den egna täppan med mera. Likaså för att kunna få komma närmare naturen än vad som ges möjlighet till i ett centralt beläget flerfamiljshus. Något som många i Sverige drömmer om, men som förefaller vara en mardröm i utredningens ögon. Detta då det i utredningen talas om ett behov av normförskjutning för att förändra hur privatpersoner transporterar sig idag.

Medborgarna begriper helt enkelt inte att de ska avstå från att bo i småhus och åka bil utan behöver påverkas så att de ”tänker rätt”, när det gäller val av boende och transportmedel. Detta trots att elbilsförsäljningen har rusat och att småhusen blir allt mer miljövänliga med olika värmepumpar och solceller. Men utifrån ett elitistiskt perspektiv kan det vara svårt att ta till sig att någon vill bo i småhus, mindre centralt och ha bil. Inte ens om småhuset har bergvärmepump och solceller samt småhusägaren åker elbil.

Debattartikeln publicerades i UNT den 1 september, "Regeringens utredning vill stoppa småhusen". 

Funderar du över något?

Som medlem i Villaägarna får du bland annat fri tillgång till Sveriges mest kompletta expertrådgivning.

Funderar du över något?

Som medlem i Villaägarna får du bland annat fri tillgång till Sveriges mest kompletta expertrådgivning.