bil som laddas med el
Kvinna laddar elbil på garageuppfart
bil som laddas med el

Inkonsekventa myndigheter försvårar klimatomställningen

Politiska beslut och den tekniska utvecklingen gör att såväl tillgången som efterfrågan på elbilar troligtvis kommer att öka kraftigt inom en snar framtid. Detta ställer förstås stora krav på samhället i stort vad gäller elförsörjning men även på enskilda aktörer. Ett stelbent regelverk med höga kostnader och överdriven byråkrati riskerar dock att försena och försvåra denna utveckling, framförallt för de som bor i samfälligheter.

Om den förutsedda elbilsboomen ska bli verklighet behöver bilar kunna laddas i anslutning till hemmet. För att underlätta denna utveckling finns ett bidrag att söka genom Naturvårdsverket som täcker hälften av kostnaden för installation av laddningspunkt upp till 15 000 kronor om man bor i en samfällighet.

Så långt är allt gott och väl men vad en samfällighetsförening får och inte får göra är hårt reglerat i lag och det är Lantmäteriet som avgör vilken verksamhet den enskilda föreningen får ägna sig åt genom ett så kallat anläggningsbeslut. Det förekommer dock att anläggningsbesluten är otydligt formulerade. För att klara ut vad som gäller kan föreningen vända sig till Lantmäteriet och få hjälp med tolkningen genom fastighetsbestämning, en väldigt kostsam process med ibland tveksam nytta.

Vill en samfällighetsförening bygga laddstolpar för elbilar kan de behöva få sitt anläggningsbeslut ändrat, så att det uttryckligen står att det är något man ska ägna sig åt, vilket innebär stora kostnader. Det är dock inte ens säkert att det går då Lantmäteriet hittills haft en njugg inställning i frågan och inte tillåtit att samfälligheter lägger till laddning av fordon till sitt anläggningsbeslut. En av anledningarna är att myndigheten anser att det finns för få elbilar och de vill vara säkra på att elbilen inte är en övergående fas likt etanol för ett drygt decennium sedan. Problemet är bara att elbilsanvändningen heller inte lär öka om hinder som dessa ställs upp. Ett klassiskt fall av moment 22 alltså. För att komplicera saken ytterligare så har en annan av statens myndigheter, Boverket, nyligen på uppdrag av regeringen kommit fram till att samfällighetsföreningar ska omfattas av kravet på att tillhandahålla ledningsinfrastruktur för laddning.

Detta leder alltså till en situation där två myndigheter tycks jobba mot varandra och bidrar till att enskilda samfällighetsföreningar riskerar att drabbas av höga kostnader, segdragna processer och en otydlighet som gör att omställningen till en fossilfri fordonsflotta försenas helt i onödan. Vi på Villaägarnas Riksförbund anser att ansvariga politiker omgående måste kliva fram och visa ledarskap i frågan. Vad är det som gäller? Ska privatpersoner göra stora investeringar som kommer hela samhället till del duger det inte att hamna i kläm mellan myndigheter som säger emot varandra.

Sofia Hellsing, chef samfällighetsservice, Villaägarnas Riksförbund
Stefan Johanssonsamhällspolitisk chef Villaägarnas Riksförbund

Funderar du över något?

Som medlem i Villaägarna får du bland annat fri tillgång till Sveriges mest kompletta expertrådgivning.

Funderar du över något?

Som medlem i Villaägarna får du bland annat fri tillgång till Sveriges mest kompletta expertrådgivning.