Två hantverkare sågar med cirkelsåg
Sedlar
Två hantverkare sågar med cirkelsåg

Höj och bredda ROT-avdraget

Byggbranschen ropar nu efter höjda ROT-avdrag för att dämpa krisen och bidra till att kick-starta Sverige ur krisen. Villaägarna välkomnar en sådan konjunkturåtgärd och uppmanar regeringen att återställa och permanenta ROT-avdraget till 50 procent samt fördubbla taket. ROT-avdraget bör även breddas till nya områden, så som installation av larm.

Stort intresse för ROT-arbeten

Enligt Orvesto konsuments årsrapport för 2019 planerar 56 procent av småhusägarna att renovera hemma under de kommande två åren. För utvändiga arbeten uppger 25 procent av dessa att de kan tänka sig att anlita hantverkare för jobbet. För invändiga arbeten är siffran 20 procent. Det handlar framför allt om byte av tak och fönster respektive kök och badrum, men även om andra ROT-jobb. Lägger man på bostadsrätter blir de potentiella kunderna ännu fler.

Det faktum att byggvaruhandeln har fått ett uppsving under krisen, när många arbetar och semestrar på hemmaplan, är ytterligare ett tecken på att det finns ett intresse för att investera i huset även om man i övrigt håller hårt i plånboken i dessa tider. Kan man då med hjälp av höjt ROT-avdrag locka fler småhusägare och bostadsrättshavare att anlita hantverkare för jobbet istället för att göra det själv så är det bra.

Många fördelar med höjt ROT-avdrag

Den uppenbara fördelen med ROT-avdraget är att det gör svarta jobb vita, men det skapar också en möjlighet att utnyttja bostadsbeståndet mer effektivt.

Decennier av lågt byggande och snabb befolkningstillväxt gör att det saknas bostäder i Sverige. Höga flyttskatter förvärrar saken, eftersom de minskar rörligheten på bostadsmarknaden och gör det svårare att hitta ett passande boende. Höjt ROT-avdrag skulle kunna användas för att skapa flera bostäder i huset, till exempel genom att inreda en uthyrningsdel till en student eller ett generationsboende.

På energi- och klimatområdet har höjt ROT-avdrag för energieffektivisering och klimatåtgärder dessutom den fördelen att det är ett teknikneutralt stöd, som inte heller riskerar att vara förbrukat när åtgärderna har vidtagits. Villaägarna vill därför hellre se en höjning av det generella ROT-avdraget än ett “grönt” ROT vilket ibland förs fram från politiskt håll.

Dokumentera din renovering

Ha koll på din renovering och dina utgifter med hjälp av vår digitala tjänst Min Villa.

Funderar du över något?

Som medlem i Villaägarna får du bland annat fri tillgång till Sveriges mest kompletta expertrådgivning.

Funderar du över något?

Som medlem i Villaägarna får du bland annat fri tillgång till Sveriges mest kompletta expertrådgivning.