Man i arbetskläder som tittar på bygge
Stort modernt hus med inbyggt garage
ritning
Man i arbetskläder som tittar på bygge

Fler partier borde verka för ökat småhusbyggande

Kristdemokraterna har tagit fram ”Småhus för verklighetens folk – en rapport om ökat eget ägande och småhusbyggande”. Rapporten bemöter de vanligaste argumenten mot att bygga småhus. Villaägarna välkomnar initiativet och önskar att fler partier tar småhusfrågan på allvar.

Kristdemokraterna har tagit fram ”Småhus för verklighetens folk – en rapport om ökat eget ägande och småhusbyggande”. Rapporten bemöter de vanligaste argumenten mot ökat byggande av småhus. Villaägarna välkomnar initiativet och önskar att fler partier tar småhusfrågan på allvar.

Vi upplever i dag en byggboom av en omfattning som vi inte har sett sedan miljonprogrammets dagar, om ens då. Ändå följer småhusbyggandet inte med, trots att det är den boendeform som flest efterfrågar. Eget småhus håller på att bli en exklusivitet för ett krympande fåtal, samtidigt som flertalet hänvisas till de boendeformer politiken förespråkar, eftersom det är det enda de har råd med.

Flerfamiljshus inte miljövänligare

Ett av de argument som punkteras i rapporten är att tät stadsbebyggelse skulle vara miljövänligare än glesare trädgårdsstad, något som inte stämmer av flera skäl. Dels för att flerbostadshus i betong är mycket mer energikrävande under byggprocessen än småhus, som oftast är byggda i trä. Dels för att trädgårdsstaden med sin grönska erbjuder en betydligt större biologisk mångfald än andra stadsmiljöer.

Sverige har inte brist på byggbar mark

En annan myt som rapporten sticker hål på är den om att det skulle vara brist på byggbar mark som ligger bakom det begränsade småhusbyggandet. Det är ett påstående som är lätt att avfärda, eftersom andelen småhus bland nyproducerade bostäder är högre i betydligt mer tätbefolkade länder som Nederländerna och Danmark. Sverige har inte brist på byggbar mark, inte ens i de mest tätbefolkade storstadsregionerna.

Däremot tenderar kommunerna att prioritera bostadsområden med flerfamiljshus i sitt planeringsarbete. Begränsade planeringsresurser gör att många kommuner föredrar att skapa detaljplaner tillsammans med en stor exploatör som motpart. Småhusbyggandets mer decentraliserade natur är krångligare och därmed kostsammare för kommunernas stadsbyggnadskontor att hantera.

Finns politisk tradition och vilja att bygga småhus

Kristdemokraterna argumenterar för ökat småhusbyggande utifrån sin övertygelse om att enskilt ägande är ett självändamål, där ansvarstagande är ett av ledorden. Det finns dock skäl för fler partier att utforma en egen politik för ökat småhusbyggande, både till höger och till vänster.

För Moderaterna finns en tradition av kamp för det enskilda ägandet att falla tillbaka på. Under parollen ”folkhemskapitalism” skulle ägandet i samhället spridas i befolkningen, bland annat genom att människor skulle äga sina egna bostäder. För Liberalernas del kan det vara värt att påminna om att den bildningsrörelse som frodades kring förra sekelskiftet var tätt sammanlänkad med framväxten av villa- och trädgårdsstäder. Den fria människan skulle frodas i närhet till både natur och kultur.

Även inom arbetarrörelsen strävade man efter att en större del av befolkningen skulle ha möjlighet att äga och bo i ett eget hus. De tidiga Socialdemokraternas stöd för egnahemsrörelsen syftade till att befria arbetarklassen ur ”hyresslaveriet”, som det hette med den tidens retorik.

Husdrömmen lika stark som för hundra år sedan

Tre av fyra svenskar vill bo i småhus. Dagens unga skiljer sig i det avseendet inte från föregående generationer. Ändå utgör småhus mindre än en femtedel av de nyproducerade bostäderna. Här finns en fråga med stor potentiell politisk sprängkraft för flera partier att återuppta. Den bostadspolitiska debatten framöver bör handla om hur fler ska ges möjlighet att bo på det sätt de önskar.

Funderar du över något?

Som medlem i Villaägarna får du bland annat fri tillgång till Sveriges mest kompletta expertrådgivning.

Funderar du över något?

Som medlem i Villaägarna får du bland annat fri tillgång till Sveriges mest kompletta expertrådgivning.