Flygbild villaområde
Flygbild villaområde

Ekerö och Båstad är Sveriges bästa småhuskommuner

I ett index som Villaägarna tagit fram toppar Ekerö och Båstad listan över vilka kommuner som är landets bästa utifrån ett småhusperspektiv.

Vi gör denna ranking för att vi vill sätta fokus på den boendeform som en majoritet av befolkningen vill bo i, nämligen småhus. Det har visat sig i mätning efter mätning och är alltså inte någon tillfällig trend, säger Stefan Johansson, samhällspolitisk chef på Villaägarna.

Vad är egentligen en attraktiv boendemiljö?

Indexet baseras på sådant som Villaägarna anser bör ingå i en attraktiv boendemiljö, exempelvis låg inbrottsrisk och låga taxor för bland annat VA och sophämtning. En attraktiv boendemiljö kännetecknas också av hur många småhus en kommun bygger, hur många småhus som planeras för och hur många av dessa planer som blir verklighet.

Något som tydligt framgår i undersökningen är att människor gärna söker sig till storstädernas arbetsmarknader och kulturutbud samtidigt som de vill ha lugnet och tryggheten i förortskommunernas villaområden, säger Stefan Johansson.  

Det bekräftas av att Sveriges tre största städer och andra större städer har negativa flyttnetton (fler flyttar från kommunen än tvärtom) men många av deras grannkommuner har positiva flyttnetton (fler flyttar till kommunen än vice versa).

Hus är mer än bara pengar

Ett av de mest överraskande resultaten i undersökningen är, enligt Stefan Johansson, att det ändå byggs förhållandevis mycket i delar av landet där det är olönsamt att bygga, det vill säga där produktionskostnaden är högre än marknadspriset. Småhusägaren riskerar alltså att inte få tillbaka pengarna om hen försöker sälja huset. Att det ändå byggs i dessa områden tyder på att småhusdrömmen är starkare än rationella ekonomiska kalkyler.

Den drivkraften hos människor ska inte underskattas och borde få kommuner att reflektera över hur de använder sin mark och vilken typ av boendemiljöer de vill skapa. Skulle kommunerna börja bygga det som verkligen efterfrågas, nämligen småhus, är det en satsning som på sikt kommer att betala sig flera gånger om, säger Stefan Johansson.

Rapport

Här kan du läsa undersökningen i sin helhet:

Sveriges bästa småhuskommun

För mer information

Stefan Johansson 
Samhällspolitisk chef, Villaägarnas Riksförbund
Telefon: 073-420 75 50
E-post: stefan.johansson@villaagarna.se

Funderar du över något?

Som medlem i Villaägarna får du bland annat fri tillgång till Sveriges mest kompletta expertrådgivning.

Funderar du över något?

Som medlem i Villaägarna får du bland annat fri tillgång till Sveriges mest kompletta expertrådgivning.