Var med och opinionsbilda

Många av våra frågor handlar om boendeekonomi. Fastighetsskatten, flyttskatter, gatukostnader, energipriser, kommunala taxor och bolånevillkor har stort inflytande på hushållens privatekonomi. Men vi jobbar även med frågor som bostadsinbrott och bygglov.

Vill du vara med och opinionsbilda? Ta hjälp av oss, vi kan ge råd och tips när du ska komma igång med ditt påverkansarbete. Vi kan också stötta med konkreta åtgärder, som ett medieutspel eller PR-arbete. Det vi kan ge är hjälp till självhjälp, Villaägarna tar inte över ansvaret för att driva frågan. Välkommen att höra av dig!

 

Gå med i Villaägarpanelen!

Villaägarnas Riksförbund har skapat en panel där småhusägare ges möjlighet att svara på enkäter i frågor som berör småhusägandet. Det är ett sätt för förbundet att snabbt kunna stämma av vad småhusägare tycker när exempelvis regeringen gör ett utspel. Enkäterna är korta och kan handla om allt ifrån snöröjning till förtätning, elpriser, bolånemarginaler, villainbrott eller återinförd fastighetsskatt

Dina svar behandlas naturligtvis anonymt.