Människor på föreläsning
Människor på föreläsning

Opinionsbildning

Här kan du läsa mer om våra ståndpunkter och vårt arbete.

Signera dokument

Var med och opinionsbilda

Många av våra frågor handlar om boendeekonomi. Fastighetsskatten, flyttskatter, gatukostnader, energipriser, kommunala taxor och bolånevillkor har stort inflytande på hushållens privatekonomi. Men vi jobbar även med frågor som bostadsinbrott och bygglov.

Vill du vara med och opinionsbilda? Ta hjälp av oss, vi kan ge råd och tips när du ska komma igång med ditt påverkansarbete. Vi kan också stötta med konkreta åtgärder, som ett medieutspel eller PR-arbete. Det vi kan ge är hjälp till självhjälp, Villaägarna tar inte över ansvaret för att driva frågan. Välkommen att höra av dig!

 

Kontakta oss