Statsminister Magdalena Andersson
Statsminister Magdalena Andersson

Nej till förslag om återinförd fastighetsskatt på S-kongressen

S-kongressen avslog motionerna om höjd fastighetsskatt. Det är ett glädjande besked och en framgång för Villaägarna som arbetat intensivt för att förhindra att Socialdemokraterna går till val på höjd fastighetsskatt.

Vid S-kongressen den 3–7 november valdes Magdalena Andersson till ny partiledare. Kongressen fattade också beslut om en mängd motioner om fastighetsskatten. Tio av 26 partidistrikt hade motionerat om höjd fastighetsskatt samt 16 arbetarkommuner och 18 enskilda motionärer. Alla motioner handlade om ökat skatteuttag.  

Vid kongressen drev kongressombudet Kalle Dramstad Stockholms partidistrikts motion om en progressiv fastighetsskatt, men han fick inte en majoritet av ombuden med sig. Tvärtom fick han mothugg från två kongressombud som backade upp partistyrelsen med argumentet att fastighetsskatten saknar folklig förankring, vilket är precis vad Villaägarna också brukar säga. 

Glädjande nog gick kongressen på partistyrelsens linje och avslog Stockholmsdistriktets och övriga motioner om fastighetsskatten. 

Villaägarna har opinionsbildat mot fastighetsskatten 

Stockholmsdistriktet var tidigt ute med vilka frågor de vill att partiet ska gå till val på. De klubbade sin motion till partikongressen redan i mitten av mars. Sedan dess har vi arbetat aktivt för att S-kongressen inte ska ta ställning för fastighetsskatten. 

Villaägarna har läst alla motioner om fastighetsskatten. Veckan före S-kongressen fick vi in debattartiklar i tidningar från norr till söder där vi lyfte fram de arbetarkommuner som motionerat om en progressiv fastighetsskatt baserad på marknadsvärdet.  

Att sådana förslag skulle leda till kraftigt höjd skatt på småhus är lätt förstå. Idag beräknas fastighetsskatten på taxeringsvärdet, som ska motsvara 75 procent av marknadsvärdet och det finns det ett tak. Om fastighetsskatten i stället skulle beräknas på hela marknadsvärdet, det vill säga på 100 procent av värdet, blir det stora höjningar över hela landet. Om fastighetsskatten dessutom är progressiv, skulle höjningen kunna bli ännu kraftigare beroende på vilka procentsatser man väljer. 

Håller ögonen på fastighetsskatten 

Efter S-kongressen kan vi andas ut, åtminstone tillfälligt.  

Men man ska komma ihåg att Socialdemokraterna sannolikt kommer att behöva samarbete och stöd från både Miljöpartiet och Vänsterpartiet för att kunna fortsätta regera. De vill båda höja fastighetsskatten. Vilka kompromisser dessa partier kan förhandla sig fram till kan vi bara gissa idag. 

Självklart kommer vi på Villaägarna att slåss med näbbar och klor om det kommer nya förslag om höjd fastighetsskatt. 

Vi kommer naturligtvis också att hålla koll på andra skatter som påverkar småhusboendet. Under kongressen kompletterade partistyrelsen sina riktlinjer med förslag om en omfattande skatteöversyn, där en ”modernisering av kapitalbeskattningen är särskilt prioriterad” och där ”fokus ska ligga på att höja beskattningen av stora, men lågt beskattade kapitalinkomster, att bredda skattebasen, göra systemet enklare och mer likformigt samt minska möjligheter till skatteundandragande och aggressiv skatteplanering”. Villaägarna tolkar kongressbeslutet så att en sådan översyn inte skulle beröra fastighetsskatten, men håller som sagt ögonen på frågan. 

 

Foto Magdalena Andersson: Kristian Pohl/Regeringskansliet

Funderar du över något?

Som medlem i Villaägarna får du bland annat fri tillgång till Sveriges mest kompletta expertrådgivning.

Funderar du över något?

Som medlem i Villaägarna får du bland annat fri tillgång till Sveriges mest kompletta expertrådgivning.