Tre vindkraftverk vid vattnet
Tre vindkraftverk vid vattnet

Framgång för Villaägarna i Vindkraftsutredningen

Vindkraftsutredningen har i sitt betänkande föreslagit att vindkraftsbolagen måste kompensera småhusägare som drabbas av sänkta fastighetsvärden. Det ser Villaägarna positivt på. Men Villaägarna understryker att modellen för intäktsdelning måste vara transparent och att närliggande fastigheters ersättning vara skälig.

Värdeminskningen av småhus på grund av vindkraft är väl belagd. Förra året lät Villaägarna professorerna Mats Wilhelmsson och Hans Westlund på KTH göra en studie om vindkraftens påverkan på huspriser. Den visade att huspriserna i genomsnitt var 13,2 procent lägre inom två kilometer från ett vindkraftverk.

- Det finns helt enkelt en slags negativ prislapp på de störningar som vindkraftverk orsakar i form av solreflexer, buller, störd sömn och ofördelaktig upplevelse av närmiljön, säger Villaägarnas chefsjurist Ulf Stenberg som även varit förordnad som expert i utredningen.

Intäktsdelning och rätt till inlösen

Vindkraftsbolagen har hittills  själva kunnat  ta intäkterna och utan konsekvenser kunnat låta de boende stå för de sänkta fastighetsvärden, som vindkraftsutbyggnaden orsakar. Utredningen föreslår nu intäktsdelning från närliggande vindkraftverk för småhusägare inom 10 verkshöjder från vindkraftverk och rätt till inlösen inom sex verkshöjder från vindkraftverk.

- Villaägarnas Riksförbund har länge arbetat för att vindkraftsbolagen ska följa 32 kap miljöbalken och kompensera småhusägarna för sänkta fastighetsvärden. Utredningens förslag bygger på principen att förorenaren betalar skadorna och känns som ett steg i rätt riktning även om vi naturligtvis gärna skulle ha sett att ännu fler småhusägare hade omfattats av förslagen, säger Ulf Stenberg.

Problemen på elmarknaden kvarstår

Vad som ställer till det på elmarknaden i Sverige och inte kommer att förändras vid en utbyggnad av vindkraften, är prissättningsmodellen där priset på el bestäms utifrån marginalkostnaden av det dyraste kraftslaget. Därmed sätts även priset på el för svenska elkunder utifrån det dyraste utländska kraftslaget, trots att produktionskostnaden i Sverige ligger långt under det priset.

Mer vindkraft behöver därför inte innebära lägre elpriser för svenska konsumenter. Den svenska elmarknaden är sammankopplad med den europeiska via kablar till bland annat Polen, Danmark och Tyskland. Ökad efterfrågan på el i andra länder, kan istället göra att elpriserna stiger och att ett produktionstillskott av vindkraftsel i Sverige säljs utomlands istället för i Sverige. Risken är därför att uppoffringar i form av sämre närmiljö på grund av störande vindkraftverk, medför ringa nytta för svenska småhusägare och andra elkonsumenter, utan enkom innebär klirr i kassan för vindkraftsbolagen.

- Prissättningsmodellen på el är energimarknadens elefant i rummet, som behöver åtgärdas om man ska komma till rätta med de höga elpriserna, säger Ulf Stenberg.

Funderar du över något?

Som medlem i Villaägarna får du bland annat fri tillgång till Sveriges mest kompletta expertrådgivning.

Funderar du över något?

Som medlem i Villaägarna får du bland annat fri tillgång till Sveriges mest kompletta expertrådgivning.