DEBATT: Villaägarna varnar för otrygg och dyr fjärrvärme

Villaägarna manar småhusägare som funderar på fjärrvärme till försiktighet. "Med advokat Björn Öberg och SFAB:s inställning riskerar en miljon boende i småhus att bli krävda på nya anslutningsavgifter" skriver Villaägarnas chefsjurist Ulf Stenberg och samhällspolitiska expert Jonathan Lindgren i en debattreplik i SvD.

Fjärrvärme är på väg att bli en osäker och otrygg uppvärmningsform för småhusägare.  Advokat Björn Öberg går emellertid till angrepp i SvD 23/2 mot Villaägarnas Riksförbund och de småhuskunder i Norsborg som fjärrvärmebolaget SFAB kräver på nya fjärrvärmeavgifter Det hade varit klädsamt om Björn Öberg klargjort att han bistår det kommunala fjärrvärmebolaget SFAB mot småhusägarna i Botkyrka och Huddinge kommuner och inte är någon slags fristående fjärrvärmedebattör.

Vi saknar kommunpolitikerna i Botkyrka och Huddinge i debatten. De har konsekvent hållit sig undan att ta ansvar gentemot väljarna för beslutet att kräva småhuskunder på nya anslutningsavgifter för fjärrvärme. Istället är det advokat Björn Öberg som träder fram, besjälad av att vilja tillrättavisa oss och småhuskunderna för att sakna den högre kunskap han besitter.      

Krävs på 100 000 kronor i avgifter

SFAB vill inleda med nya anslutningsavgifter från 74 småhusägare i Norsborg och därefter fortsätta med mer än 3 000 småhuskunder i Botkyrka och Huddinge. Om kunderna inte betalar nya anslutningsavgifter på upp till 100 000 kronor, tänker SFAB säga upp småhusägarnas fjärrvärmeavtal med hänvisning till avtalets skrivning om ”betydande försämring av leverantörens affärsmässiga förutsättningar för att tillhandahålla fjärrvärme, som inte endast är tillfälliga”. Pengar som SFAB inte har rätt till enligt avtal, men vill pressa kunderna på genom konkurrensrättsliga övertramp som kundexploatering och leveransvägran.    

Fler riskerar att drabbas av oförutsedda kostnader

Avtalet – som används av alla fjärrvärmeföretag i Sverige - är inte utformat för att fjärrvärmebolag på oklara grunder ska kunna säga upp enskilda kunder med hänvisning till att de inte anses vara tillräckligt lönsamma. Den bristande lönsamhet SFAB hänvisar till för att säga upp sina kunder går inte att syna eftersom bolaget vägrar presentera några kalkyler.  Det går därför inte att bedöma om fjärrvärmenätet i Norsborg är ekonomiskt lönsamt. Däremot förefaller  SFAB:s påstådda ekonomiska trångmål och bristande förmåga att kunna reparera fjärrvärmenätet, mer ha att göra med att bolaget har dränerats på ekonomiska medel till följd av vidlyftiga aktieutdelningar och utebliven fondering av medel från erhållna fjärrvärmeavgifter.  

Villaägarna manar småhusägare till försiktighet

Utifrån att alla fjärrvärmebolag använder samma avtal, riskerar med advokat Björn Öberg och SFAB:s inställning en miljon boende i småhus att bli krävda på nya anslutningsavgifter. Småhuskunder måste då försöka bedöma sin lönsamhet för att slippa risken för uppsägning av sin fjärrvärme. När nu hushållen i Norsborg riskerar att bli av med fjärrvärmen trots närmast idealiska förhållanden, med 99 procents anslutningsgrad och korta avstånd mellan hus och kvarter, innebär. det att nästan alla småhusområden är i farozonen för att få fjärrvärmen avvecklad. Inget fjärrvärmebolag har i avtal lovat att inte kräva sina kunder på nya anslutningsavgifter. Villaägarna manar därför småhusägare som funderar på fjärrvärme till försiktighet. Branschorganisationen Energiföretagen skulle behöva klargöra om övriga fjärrvärmebolag ska göra som SFAB, eller om de bör avstå från att kräva sina kunder på extra anslutningsavgifter. 

Var är kommunpolitikerna när boende tvingas betala? 

Politikerna i Botkyrka och Huddinge kommuner riskerar att förstöra förtroendet för fjärrvärme till småhus, inte bara i sina kommuner, utan i hela landet. Därmed kan - trots miljöfördelarna - fjärrvärme för småhus i Sverige tvingas in i en avvecklingsfas.  

Villaägarna har till följd av den uppkomna situationen krävt att det ska klargöras i lagstiftningen när fjärrvärmebolag har rätt att säga upp sina kunder. Likaså att Energimarknadsinspektionen ska få tillsyn över detta. Nuvarande osäkra konsumentsituation är helt oacceptabel.

Ulf Stenberg, chefsjurist Villaägarnas Riksförbund

Jonathan Lindgren, samhällspolitisk expert Villaägarnas Riksförbund

Debattartikeln publicerades i SvD den 24 februari 2023 som replik till advokat Björn Öbergs utspel mot Villaägarnas Riksförbund

Funderar du över något?

Som medlem i Villaägarna får du bland annat fri tillgång till Sveriges mest kompletta expertrådgivning.

Funderar du över något?

Som medlem i Villaägarna får du bland annat fri tillgång till Sveriges mest kompletta expertrådgivning.