Så ska Beken-modellen stoppa skenande elpriser

Elproducenternas skyhöga priser denna vinter har gett elbolagen vinster på hundratals miljarder – samtidigt som svenska privatpersoner och företag betalat orimligt och omotiverat mycket för elen. Elexperten Bengt Ekenstierna föreslår Beken-modellen, en lösning som ska ge oss mer normala priser igen.

Villaägarna har i tidigare debattartiklar uppmanat regeringen till en ny prissättningsmodell på el. Det räcker inte längre med stöd, regeringen måste gå till botten med problemet här och nu.

Därför är lösningar som så som den Bengt Ekenstiärna förordar intressanta. Han menar att regeringen skulle kunna stoppa prissättningsbonanzan genom en tvåprismodell, det som har kommit att kallas Beken-modellen.

Hur prissätts el? Bengt Ekenstierna förklarar

Genom att ha ett så kallat Sverigepris på elen respektive marknadspriser på el för export kan vi komma tillbaka till mer hanterbara elpriser igen. Se Villaägarnas intervju med Bengt Ekenstiärna där han bland annat svarar på frågor som: Hur prissätts el i Sverige egentligen? Varför gör inte politikerna mer för att dämpa de skenande elpriserna? Hur påverkar EU svenska el-priser? Och hur kan Beken-modellen ge oss tillbaka mer rimliga elpriser igen?

 

Funderar du över något?

Som medlem i Villaägarna får du bland annat fri tillgång till Sveriges mest kompletta expertrådgivning.

Funderar du över något?

Som medlem i Villaägarna får du bland annat fri tillgång till Sveriges mest kompletta expertrådgivning.