Rinnande vatten och händer
Brunn i trädgård
Brunn i trädgård

Har du rent vatten i brunnen?

Om du har egen brunn kan vattnets kvalitet förändras över tid. Det räcker inte alltid att lukta och smaka. För att vara säker på att dricksvattnet håller måttet behöver du göra en vattenanalys.

Mikroorganismer och kemiska ämnen är omöjliga att upptäcka med blotta ögat. Därför rekommenderar Livsmedelsverket att du analyserar vattnet vart tredje år och helst oftare än så om du har haft problem med vattnet. Kontrollen är extra viktig när du har barn i huset eftersom de är känsliga för höga halter av exempelvis bly, koppar och nitrit.

- Har du aldrig testat ditt vatten tidigare, ska du låta göra en analys som omfattar både bakterier och kemiska ämnen som till exempel metaller, fluorider och pH-värde, säger Christina Lantz, mikrobiolog på Livsmedelsverket.

Välj ett ackrediterat vattenlaboratorium

Christina Lantz rekommenderar att du kontaktar ett vattenlaboratorium som är ackrediterat av myndigheten Swedac.

- Ett icke-ackrediterat vattenlaboratorium kan göra ett lika bra jobb, men ett ackrediterat laboratorium har genomgått en kvalitetskontroll av sina analyser. Swedac säkerställer att företaget följer den standard som finns, säger Christina Lantz.

De företag som ackrediterats av Swedac hittar du på organisationens webbplats. Du kan också slå en signal till kommunen. De kan hjälpa till med information om vart du ska vända dig för att testa vattenkvaliteten och om du ska tänka på något särskilt i området du bor, så som höga halter av radon.

Bedömning av vattnets kvalitet

Ett vattenlaboratorium gör en bedömning om ditt vatten är tjänligt, tjänligt med anmärkning eller otjänligt. Det bästa är självklart att få ett provresultat som visar att vattnet är tjänligt, och det värsta att vattnet är otjänligt. Men har vattnet en anmärkning behöver det inte vara hela världen. Det kan gå utmärkt att dricka, men du kan behöva undersöka brunnen ytterligare.

- För det mesta går det bra att dricka vatten som har fått en anmärkning. Men det kan vara ett tecken på att andra problem behöver utredas, säger Christina Lantz.

Om vattnet är grumligt kan det till exempel vara järn som färgar vattnet. Men det kan också bero på att det rinner in regnvatten, ytvatten eller annat vatten i din brunn, vilket i sin tur skulle kunna föra med sig bakterier. Det grumliga vattnet i sig behöver alltså inte vara farligt för stunden, men på sikt kan bakomliggande orsaker skapa problem.

Ovanligt att testa vattnet

Det finns ingen sammantagen statistik som visar hur vanligt det är med vattenanalyser bland dem som har egen brunn. Men Christina Lantz har en känsla av att det inte sker så många vattenanalyser så ofta som det borde.

- Jag tror inte att det händer speciellt ofta. Det vanliga är nog att du testar vattnet inför ett husköp och kanske om du får barn, eller om du märker av en förändring. Men vattnet kan förändras över tid utan att du märker det, så jag rekommenderar att du kollar upp ditt vatten regelbundet, säger Christina Lantz.


Källa: Livsmedelsverket

Kvalitetsäkrade vattenlaboratorier 

Swedac är en myndighet som kvalitetsgranskar företag som utför vattenprover. På Swedacs webbplats hittar du ett register över företag är ackrediterade av myndigheten.

Risk för vattenbrist?

Information om risk för vattenbrist tas fram i samverkan mellan SGU och SMHI. Ha koll på nuläget.

Funderar du över något?

Som medlem i Villaägarna får du bland annat fri tillgång till Sveriges mest kompletta expertrådgivning.

Funderar du över något?

Som medlem i Villaägarna får du bland annat fri tillgång till Sveriges mest kompletta expertrådgivning.