Kock häller olja i panna
Kock häller olja i panna

Matfett - ett gissel för avloppet

Vi svenskar gillar fett. Enligt jordbruksverket konsumerar vi ungefär 15 kg matfett per person och år – och mycket av fettet sätter sig i husens avloppsrör eller i kommunens ledningsnät.

Att diska ur stekflott i vasken är ingen bra idé. Matfett stelnar och sätter sig avloppsröret, och allt eftersom åren går blir fettlagret tjockare.   

Mindre mängder fett kan du med rätt enkla medel ta hand om själv. En vaskrensare eller något propplösande medel från affären kan räcka. Mer miljövänliga alternativ fungerar också utmärkt, som exempelvis diskmedel och kokande vatten. Men om ditt avloppsrör är helt igenkorkat behöver du kontakta ett företag som blåser rent röret med högtrycksspolning.

Stenhårda fettlager

Att bli av med fettet är naturligtvis bra för dig som husägare, men det måste ta vägen någonstans. Det som händer är att fettet spolas vidare och hamnar i kommunens ledningsnät. Där kyls fettet ner och blir till stenhårda fettkakor. Det här är speciellt besvärligt för kommunens pumpstationer och reningsverk.

-  För ett antal år sedan gjorde vi en studie som visade att de flesta kommuner upplever att det är ett utbrett och växande problem, berättar Magnus Bäckström, expert på branschorganisationen Svenskt Vatten.

Enligt Magnus Bäckström är det restauranger som orsakar störst skada i de kommunala ledningsnäten om de struntar i att sköta sina fettavskiljare. Men även vanliga villahushåll ligger bakom mycket av det fett som hamnar i ledningsnätet.  

Fett är en resurs

-  Fett är ett stort problem i kommunernas avloppsnät. Det orsakar också omfattande skador och kostnader för landets husägare. Fettproppar i ledningsnätet kan leda till att avloppsvatten rinner bakvägen in i husets källare. Men egentligen är fett en resurs som vi borde ta hand om. Fett kan exempelvis användas i biogasproduktion, säger Magnus Bäckström.

Ingen fettåtervinning från villahushåll

Det fett som samlas in och återvinns kommer idag från bland annat restauranger och gatukök. Någon motsvarande insamling och återvinning från villahushåll finns inte. Istället är kommunernas rekommendation att fettet från hushållen hälls ut i de vanliga soporna eller bland matavfallet. Handlar det om större mängder matfett, exempelvis flera liter frityrolja ska det lämnas på kommunens återvinningscentral.

Funderar du över något?

Som medlem i Villaägarna får du bland annat fri tillgång till Sveriges mest kompletta expertrådgivning.

Funderar du över något?

Som medlem i Villaägarna får du bland annat fri tillgång till Sveriges mest kompletta expertrådgivning.