Bad, dusch och tvättavlopp - Ny vägledning

I Sverige finns ett par hundratusen avlopp som enbart tar hand om vatten från bad, dusch och tvätt, så kallade BDT-avlopp. Reglerna i landets kommuner är snåriga och tekniken svår att överblicka. Därför har Villaägarna satt ihop en vägledning om BDT-avlopp.

Av Sveriges dryga 1 miljon enskilda avlopp är ungefär 300 000 enbart avsedda för vatten från bad, dusch och tvätt, BDT. Reningskraven för de här avloppen är generellt sett inte lika hårda som när även WC-vatten ska tas om hand. Men det varierar från kommun till kommun. Det är nämligen kommunens miljöinspektörer som har i uppgift att inventera avloppet. Takten för inventeringarna varierar mellan kommuner beroende på förutsättningar och prioriteringar.

Myndigheternas krav kan ge orimliga konsekvenser för enskilda hushåll som drabbas av extrema kostnader i relation till inkomst, fastighetens värde och hur mycket huset och dess avloppsanläggning används. Villaägarna anser att potentiell miljöpåverkan och ekonomiska omständigheter bör vägas in när en kommun ställer krav på avloppen.

I vår nya skrift berör vi såväl teknik som juridik kring BDT-avlopp