Hur får du bort mossantaket

Mossa eller lav på taket är vanligt, men det kan finnas anledning att göra något åt det. I värsta fall kan takpannorna bli så fuktiga att de skadas eller så kan underliggande konstruktion bli skadad. Villaägarnas byggnadstekniska rådgivare berättar hur du blir av med växtligheten.

Risken med mossa är att den suger åt sig fukt som gör att pannorna under också blir fuktiga. Utsätts pannorna för frost kan de skadas.

– Det finns även en risk att fukten sprids ner till bärverket som pannorna vilar på. Därför är det bra att kolla bärläkten där du har mest mossa. Är allt trä friskt är det inga problem, säger Malte Rungård, byggnadsteknisk rådgivare på Villaägarna. 

Högtryckstvätt kan göra skada

Det krävs en del förkunskaper innan du börjar tvätta bort mossa på taket med högtryckstvätt. Du ska bland annat kunna ändra trycket på munstycket och undvika att vatten trycks in i underliggande konstruktion.

- Rikta alltså inte munstycket upp under takpannorna eller på annat ställe där vattnet kan orsaka skada. Det kan gå från dur till moll om det blir tokigt, säger Malte Rungård.

Ett annat problem med högtryckstvätt är att taksäkerheten kan äventyras.

- Det kan bli väldigt halt när du spolar vatten på mossa eller lav. Men det beror också på vilken typ av takpanna du har, vissa takpannor blir mer hala än andra, säger Malte Rungård.

Han berättar att det finns borstar med teleskopskaft som gör att du kan stå på en ställning eller stege vid en takfot och spola bort mossa. Vissa fabrikat av högtryckstvättar har också särskilda förlängningsverktyg.

UV-strålar påverkar pannorna

Solens UV-strålar bryter ner cementen i pannorna och sanden vittrar från ytan. Ytan blir då grövre och sanden hamnar i hängrännorna. Eftersom ytan blir grövre fastnar växtlighet lättare och lav och mossa växer fast. Betong- och eternittak är de taktyper som vanligtvis drabbas. 

- Lertegel får sällan mer påväxt än lav. Andra faktorer som påverkar mossans spridning är omgivningens mikromiljö, i form av exempelvis stora träd som skuggar och närhet till högre fuktig skuggig miljö som mossan trivs att växa i. Personligen har jag hellre kvar träd där fåglarna trivs och tar istället bort mossa med några års mellanrum samt beskär träden för att öka solinstrålningen, säger Malte Rungård. 

Tre sätt att bli av med mossan på taket 

Det finns några alternativ för att få bort påväxten. Metoderna är tillämpliga på alla tak med pannor eller plattor (lera, betong och asbest):

  • Mekaniskt, det vill säga skrapa med en skrapa eller kraftig borste. Det tar bort mossan men dödar inte påväxten. För att få bort påväxten, komplettera med nedanstående förslag: 
  • Duscha ett växtdödande medel med lågtrycksspruta över taket och låt sedan vädret sköta resten. Det kan ta flera år innan allt har försvunnit. Behandlingen görs sedan med några års mellanrum för att inte mer mossa ska börja växa på taket.
  • Högtryckstvätta bort all påväxt och behandla därefter.

 

Foto: Britten Wennman 

Underhåll ditt tak med Min Villa

I Min Villa kan du lägga in dina renoveringar av taket i en underhållsplan för ditt hus. Här finns också kontroller för ditt yttertak, exempelvis hur du ska ta hand om dina takpannor på bästa sätt. Du kan även se till att få en påminnelse om när det är dags för dessa kontroller och när du ska underhålla vindskivor, hängrännor och stuprör.

Funderar du över något?

Som medlem i Villaägarna får du bland annat fri tillgång till Sveriges mest kompletta expertrådgivning.

Funderar du över något?

Som medlem i Villaägarna får du bland annat fri tillgång till Sveriges mest kompletta expertrådgivning.