Premium

Platta på mark - se upp för fuktproblem i äldre hus

Hus med platta på mark som är konstruerad utan underliggande isolering, ofta byggda innan mitten på 198-talet, är tyvärr ofta drabbade av mögel eller fukt. I Villaägarnas informationsskrift får du en kortfattad förklaring till varför fuktproblemen uppstår och några möjliga åtgärder.

Platta på mark förekommer med eller utan isolering under betongplattan. Hus byggda före mitten av 1980-talet saknar som regel isolering under plattan. Denna konstruktion förekommer huvudsakligen i två utföranden:

  • I hus byggda på 60- och 70-talet är att det direkt på plattan ligger ett uppreglat golv med isolering mellan golvreglarna.
  • På 70- och 80-talet blev det vanligare med så kallat flytande golv. Det innebär att isolering av cellplast och ligger direkt på betongen och med spånskiva som underlag för golvet.

Båda dessa konstruktioner har i stor utsträckning drabbats av mögel och fuktproblem, i synnerhet den förstnämnda.

Hus byggda efter mitten av 1980-talet har i betydligt högre utsträckning utförts med isolering under betongplattan. Rätt utförd är denna konstruktion relativt problemfri.

Funderar du över något?

Som medlem i Villaägarna får du bland annat fri tillgång till Sveriges mest kompletta expertrådgivning.

Funderar du över något?

Som medlem i Villaägarna får du bland annat fri tillgång till Sveriges mest kompletta expertrådgivning.