Platta på mark - så skyddar du huset mot fukt, mögel och röta

Hus med platta på mark utan underliggande isolering är ofta drabbade av mögel eller fukt. Problemet rör främst hus som är byggda före mitten av 1980-talet. I Villaägarnas informationsskrift får du en kortfattad förklaring till varför fuktproblemen uppstår och vilka möjliga åtgärder du kan vidta.

I Villaägarnas infoskrift kan du som är medlem läsa om:

  • Vilka hus som riskerar att drabbas. Skillnaden mellan hus byggda på 60-70-talet och 70-80-talet.
  • Varför och hur fuktskador i hus med platta på mark uppstår. 
  • Vilka olika typer av fuktskador som kan uppstå - mögel, gaser och svamp.
  • Vad som kännetecknar olika fuktskador och hur du kan identifiera dem.
  • Vilka åtgärder du kan vidta för att undvika eller åtgärda skador.
  • Exempel på ventilerade golvkonstruktioner.
  • Kostnader och garantier för åtgärder.

Funderar du över något?

Som medlem i Villaägarna får du bland annat fri tillgång till Sveriges mest kompletta expertrådgivning.

Funderar du över något?

Som medlem i Villaägarna får du bland annat fri tillgång till Sveriges mest kompletta expertrådgivning.