Vit bil kör i hög hastighet på motorväg

Stänkskydd halverar antalet stenskott

Kostnaderna för stenskott på bilar har ökat kraftigt. Villaägarna har låtit RISE testa hur stänkskydd och större avstånd till framförvarande bil minskar risken för stenskott. Undersökningen visar att risken blir avsevärt lägre när bilen är utrustad med stänkskydd.

År 2019 stod de totalt 600 000 glasskadorna för en sjättedel av kostnaderna i motorfordonsförsäkringen. Det är mer än 2,2 miljarder kronor och en fyrdubbling sedan år 2003. 

Stänkskydd ger 45 procent lägre risk 

Risken för stenskott är drygt 45 procent lägre med stänkskydd. I försöket for endast två procent av stenskotten iväg längre än 20 meter. Med större avstånd till framförvarande fordon minskar alltså risken för stenskott väsentligt.  

En hel vindruta är inte bara nödvändig för att säkerställa god sikt framåt. Det är även en bärande del av karossen som också bidrar till dess styvhet och krocksäkerhet. Därför är det viktigt att byta ut en sprucken vindruta. De skenande kostnaderna för glasskador gör dock motorfordonsförsäkringarna mycket dyrare.  

- Det är känt att stänkskydd och längre avstånd till framförvarande fordon kan minska risken för stenskott och spruckna vindrutor. Men ingen har hittills vetat hur mycket lägre risken blir med stänkskydd. Därför lät Villaägarna Produktgranskning forskningsinstitutet RISE testa hur risken för stenskott skiljer sig åt för en bil med och utan stänkskydd, säger Villaägarnas chefsjurist Ulf Stenberg.   

Så gick testet till 

Vid stenskottsprovningen monterades en provningsrigg upp för att efterlikna hjul och hjulhus på en Volvo XC60, en av Sveriges vanligaste bilar. Sandningsgrus matades in mellan hjulen i provningsriggen för att se i vilken utsträckning detta orsakade stenskott tio meter därifrån på ett stativ täckt med kraftpapper. Stativet var 0,4 meter brett och 1,5 meter högt samt indelat i fem 0,3 meter höga fack. Vid en hastighet på 100 kilometer per timme utan stänkskydd blev testresultatet 53 stenskott på stativet, vilket minskade till 29 stenskott med stänkskydd. Således en minskning med 45 procent.

Fack

Höjd över
väg (cm) 

Avstånd
(m) 

Antal stenskott
Utan (A) 

Antal stenskott
Med (B) 

5 

120–150 

10 

6 

2 

4 

90–120 

10 

9 

3 

3 

60–90 

10 

12 

6 

2 

30–60 

10 

8 

10 

1 

0–30 

10 

18 

8 

Totalt 

0–150 

10 

53 

29 

Skulle ge längre försäkringspremier 

Med en annan bilmodell kan skillnaden med och utan stänkskydd bli en annan, men det står klart att om en hög andel av personbilarna i Sverige hade stänkskydd, skulle glasskadorna vara väsentligt färre. Detta då nästan inga personbilar är försedda med stänkskydd idag. 

- Om i stort sett alla personbilar var utrustade med stänkskydd, skulle de årliga kostnaderna för glasskador vara oerhört mycket lägre, uppskattningsvis en halv till en miljard kronor lägre. Det skulle även vara mycket billigare att försäkra sin bil, då glasskadorna står för en sjättedel av de totala skadorna, säger Ulf Stenberg. 

I och med att bilar med stänkskydd orsakar färre stenskott, skulle försäkringsbolagen kunna ta hänsyn till detta när försäkringspremierna bestäms.  

- Bilar med stänkskydd bidrar till att sänka de totala kostnaderna för glasskador på fordonsparken i Sverige. Då skulle försäkringsbolagen kunna resonera som så att bilar som bidrar till färre glasskador, ska få lägre försäkringspremie. Precis som parkering i garage kan ge lägre försäkringspremie eftersom det minskar risken för stöld. Sedan är det även som så att återförsäljarna av bilar i högre utsträckning skulle kunna förse bilarna med stänkskydd, säger Ulf Stenberg. 

Att hålla avstånd minskar risken 

Avståndet till framförande fordon påverkar risken för stenskott. Mätområdet framför provningsriggen sopades rent innan testerna. När alla testomgångar var genomförda samlades sandningsgruset upp från fyra olika zoner, 5–10 meter, 10–15 meter, 15-20 meter samt 20-25 meter.  

Risken för att drabbas av stenskott kan reduceras väsentligt genom att hålla längre avstånd till framförvarande fordon.

Avstånd (m) 

Vikt (g) 

20–25 

57 

1,7 

15–20 

429 

12,8 

10–15 

724 

21,5 

5–10 

2149 

64,0 

Totalt 

3359 

100,0 

- Mängden uppsamlat grus minskar med avståndet till provriggen. Endast två procent av gruset tog sig längre bort än 20 meter. Risken för att drabbas av stenskott kan reduceras väsentligt genom att hålla längre avstånd till framförvarande fordon, säger  Ulf Stenberg. 

Tipsa oss om produkter att granska

Villaägarna granskar sånt som funkar mindre väl, inte alls eller har bristande hållbarhet. Tack vare vårt arbete kan du spara pengar, slippa besvär och göra tryggare val. Tipsa om produkter och tjänster att granska på
produktgranskning@villaagarna.se

Funderar du över något?

Som medlem i Villaägarna får du bland annat fri tillgång till Sveriges mest kompletta expertrådgivning.

Funderar du över något?

Som medlem i Villaägarna får du bland annat fri tillgång till Sveriges mest kompletta expertrådgivning.