Släckta bakljus är en säkerhetsmiss i lagstiftningen 

Genom EU-lagstiftning blev det tillåtet att köra bil på dagen med släckta bakljus. Lagstiftningen utgår bland annat från ett felaktigt antagande om att tända bakljus på dagen är farligare än släckta.

Fram till och med år 2011 gällde halvljuslagen i Sverige som innebar att bilar alltid skulle ha halvljus eller varselljus tända under färd. Både framtill och baktill.

Sedan år 2011 innebär nya EU-regler krav på automatiskt varselljus framtill på alla nya bilar, men för att minska koldioxidutsläppen gällde detta inte bakljusen. År 2016 kom sedan nya krav på att bakljusen ska gå igång automatiskt när det skymmer.  

Stämmer inte att släckta bakljus är säkrare 

Ett argument för släckta bakljus på dagen var att tända ljus ger lägre trafiksäkerhet och ökar risken för olyckor. Detta då det skulle göra det svårare att urskilja bromsljusen och därför öka risken för krockar bakifrån. 

Statens väg- och transportforskningsinstitut har på Villaägarnas uppdrag gjort flera tester och undersökningar. Resultatet visar att majoriteten av svenska bilförare inte har tända bakljus dagtid, men tror att de har det. Hela 76 procent säger att de kör med tända bakljus, men i den fältundersökning som gjordes var det bara 41 procent. Och i den kompletterande observationsstudien hade inte mer än 18 procent tydligt tända bakljus medan 6 procent hade svagt lysande bakljus.

Samtidigt föredrar Hela 84 procent av de tillfrågade bilförarna säger att de föredrar att andra har tända bakljus, eftersom det gör att fordonen syns tydligare och gör det lättare att avgöra om bilarna är igång eller avstängda.  

Tända bakljus på dagen förenklar för trafikanter  

Undersökningarna visade också att bilförare håller större avstånd när de passerar  en stillastående bil med tända bakljus än när de kör förbi en bil med släckta bakljus. Tända bakljus tolkas som att det är större risk för att bilen plötsligt kan svänga ut. Det större passageavståndet tack vare de tända bakljusen kan utgöra skillnaden mellan att något slutar i en tragedi eller stannar vid att du får hjärtat i halsgropen. Om till exempel ett barn plötsligt hoppar ur bilen för att springa till en kompis i huset tvärsöver gatan. 

- Det är positivt att Villaägarnas test gav så intressanta resultat. Samtidigt är det beklagligt att lagstiftningen som gäller idag bygger på felaktiga antaganden om vad som är trafiksäkert, säger Villaägarnas chefsjurist Ulf Stenberg.  

Funderar du över något?

Som medlem i Villaägarna får du bland annat fri tillgång till Sveriges mest kompletta expertrådgivning.

Funderar du över något?

Som medlem i Villaägarna får du bland annat fri tillgång till Sveriges mest kompletta expertrådgivning.