Familj sitter i bil

Packa bilen rätt och minska skaderisken

Vid en bilkrock kastas bagage fram vilket kan få dödliga konsekvenser. Villaägarna har gjort krocktester som visar att en hastighet på bara 52 km/tim är på gränsen för vad bilar med lastnät i nylon klarar av. Men det finns sätt att packa bilen som gör skaderisken mindre.

Villaägarnas krocktest visar var gränsen går för när bagage kastas över passagerarna i bilen. Det är unikt då det inte utförs något liknande krocktest med bagage av krocksäkerhetsorganisationer som Euro NCAP, IIHS och ANCAP.

- Bagageutrymmen finns på alla bilar, men offentliggjorda krocktester av vad som händer vid krock med bagage saknas trots att många villaägare och andra konsumenter i hela världen kör omkring med mycket last i bagageutrymmet. Det är därför vi har krocktestat bilar med last på VTI:s anläggning i Linköping, säger Villaägarnas chefsjurist Ulf Stenberg.

Se filmen med krocktesterna

Vi gjorde ett realistiskt krocktest

Bilarna krockades i 52 km/tim och var godkända i bilbesiktningen samt försedda med originallastnät i nylon respektive stål. Varje bil var lastad med tio väskor** om totalt 135 kg motsvarande ett normalt semesterbagage. Har du handlat på byggmarknaden, kommer två betongplintar och en påse planteringsjord eller fem paket klinker upp i samma vikt. Att bagage väger förhållandevis mycket, är med andra ord rätt vanligt.

- Vår tanke har varit att göra ett realistiskt krocktest för att se var bristningsgränsen går för en bils lastnät. Vi har därför medvetet valt bort bilar som saknar originallastnät och har svagare ryggstöd, säger Ulf Stenberg.

Valt bort höga krockhastigheter och överlast

Villaägarna har också valt bort höga krockhastigheter, överlast, hårdare bagage som betongplintar och klinkerplattor, samt avstått från att placera lasten en bit ifrån ryggstödet så att den kastas framåt mot ryggstödet vid krocken.

- Meningen har ju inte varit att på ett spektakulärt sätt pulverisera bilarna vid krockproven utan att få reda på vad som händer och om det finns någon skillnad mellan lastnät i nylon och stål. Skulle vi ha valt en krockhastighet på 100 km/tim och ha lagt tio betongplintar på totalt 600 kg i bagaget, hade bilarna knycklats ihop till oigenkännlighet. Vi hade då fått ett ganska förväntat krockresultat som inte tillfört så mycket, säger Ulf Stenberg.  

Lasten påverkar krocken

Krockresultatet blev att den blå bilen som var försedd med ett lastnät i nylon med viss liten marginal klarade att hålla kvar lasten i bagageutrymmet. Baksätet deformerades dock rejält. Med något högre hastighet, tyngre eller hårdare last, hade inte lasten stannat kvar i bagageutrymmet utan trängt in i kupén. I den silverfärgade bilen blev lastnätet av stål kraftigt deformerat och baksätet mer deformerat än i den blå bilen, men där var marginalen för att klara att hålla kvar lasten i bagageutrymmet större. Nackskyddet till höger i båda bilarnas baksäten kom att vinklas betydligt framåt.

- Vårt krocktest visar att last påverkar vad som händer vid en krock. Det skulle därför vara intressant om krockprover av nya bilar gjordes med last, säger Ulf Stenberg.

I den silverfärgade bilen utlöstes inte bilens krockkuddar.

- Vi vet inte varför krockkuddarna inte blåstes upp. Varningslampan för krockkuddarna var inte tänd i bilen. En av flera tänkbara förklaringar kan vara att någon under årens lopp har mekat med bilen och då råkat förstöra mekanismen för krockkuddarna, men det kan naturligtvis finnas andra förklaringar, säger Ulf Stenberg.

Så ska du placera lasten i bagageutrymmet

Bagage kan vara en säkerhetsrisk, men det finns saker som du själv kan göra för att minska risken.

Ska du själv ha last i bagageutrymmet, se till att använda befintligt lastnät.

- Placera också lasten intill ryggstödet och har du tung last, lägg den så lågt som möjligt och spänn fast den om det går, säger Ulf Stenberg.

Lastskydd förbättrar säkerheten vid krock

Många bilar saknar lastskydd vilket ökar risken för att lasten kastas över ryggstödet in i passagerarutrymmet vid en krock. Biltillverkaren kan ha avstått från att förbereda bilen för att utrustas med lastskydd och säljer därför inte heller några lastskydd.

Utifrån krockproven av bilarna med lastnät, går det att dra slutsatsen att Volvo har tagit seriöst på risken att skadas på grund av bagage, som kastas framåt över ryggstödet vid en krock.

- Det är dock bedrövligt att andra bilmodeller till och med saknar möjlighet till lastskydd, trots att bagaget kan komma att kastas in i passagerarutrymmet vid en krock. I och med att offentliggjorda krockprov idag sker utan bagage, missar många konsumenter att bristfälligt lastskydd kan ha stor betydelse i säkerhetshänseende, säger Ulf Stenberg.

Var noga med att välja rätt bilmodell

Brister i säkerhetshänseende som inte krockprövas så att konsumenter får reda på det, åtgärdas inte heller av tillverkare, som inte sätter säkerheten i första rummet.

- Kör du med mycket last i bagageutrymmet, kan det finnas skäl att avstå från att köpa en bilmodell där lasten riskerar att kastas över ryggstödet och orsaka personskada vid en krock, säger Ulf Stenberg.

 

* De bilar som användes i krockproven var två Volvo V70N, en modell som tillverkades år 2000 till och med 2008. Denna bilmodell har två originallastnät i nylon eller stål, medan många andra bilmodeller saknar lastnät och möjlighet att montera lastnät. Saknar en bil lastnät samt har öppning mellan ryggstödet i baksätet och innertaket, är risken högre för att bagaget tränger in i kupén vid en krock. Samma sak om man struntar i att använda förekommande lastnät i bilen. 

** I bagaget fanns fem gula plastväskor à 19 kg vardera. Ovanpå dessa låg fyra mjuka blåsvarta väskor à 9 kg vardera samt en mjuk svart väska på 4 kg. I samtliga väskor fanns plastpåsar med gårdsgrus 4–8 mm, en ganska så stötdämpande last.

Funderar du över något?

Som medlem i Villaägarna får du bland annat fri tillgång till Sveriges mest kompletta expertrådgivning.

Funderar du över något?

Som medlem i Villaägarna får du bland annat fri tillgång till Sveriges mest kompletta expertrådgivning.