Se upp för bluffprodukterna som inte kan avkalka ditt vatten

Flera aktörer säljer produkter som påstås avkalka ditt vatten och därmed hindra avlagringar i dina rör, blandare och våtutrymmen. Problemet är bara att ingen av dem ger något egentligt resultat – förutom en. Se vilka produkter mot kalk du kan spara pengar på att undvika.

Mycket kalk i vattnet är ett förekommande problem i Sverige. Det ger kalkbeläggningar i bland annat varmvattenberedare, kaffebryggare, och i våtrum. Villaägarna har låtit undersöka fem kalkreningsprodukter och resultatet är nedslående – endast en produkt fungerar bra. Faktum är att det enda som fungerar är ett traditionellt vattenfilter mot kalk.

Avråder flera produkter för avkalkning

Villaägarna har med hjälp av RISE-institutet testat flera av dessa produkter och resultatet visar att majoriteten av dem inte har någon effekt alls, förutom på din plånbok.

– Fyra av fem produkter skulle jag starkt avråda våra medlemmar från att köpa. I det här fallet rör det sig om Electrolux Neocal, Aqua 2000, Softwater SW34 Special och Aquabion D20 – dessa är rent slöseri med pengar, säger Villaägarnas chefsjurist Ulf Stenberg.

Calidus har överlägset bäst effekt

Som exempel kan nämnas Aquabion D20, en av de lösningar som består av en rörtillsats för cirka 8000 kronor. Företaget påstår att Aquabion kan omvandla kalkens struktur från kalcit till aragonit, som inte fastnar lika lätt utan i högre utsträckning spolas ut med vattnet. Resultatet visar att någon sådan omvandling inte förekommer.

Däremot hade ett vanligt traditionellt kalkfilter som Callidus överlägset bäst effekt. Då ska även tilläggas att det senare är det i särklass dyraste alternativet av de produkter som testats men också det enda som faktiskt verkar avkalka ditt vatten.

Som exempel visade proverna på en kalkutfällning på 20 milligram vilket kan jämföras med Aquabion som visade på 6500 milligram, vilket till och med är mer än vad referenstestet, med ingen reningsprodukt alls, visade.

Släng inte bort tusentals kronor på bluffprodukt

– Det är såklart en större investering men om man verkligen vill få bukt med kalkproblem i vatten visar testet från RISE att det är ett bättre val än att slänga bort upp till flera tusen kronor på en bluffprodukt som inte gör någon skillnad alls, säger Ulf Stenberg.

Så här gjorde vi testet

Tabellen nedan visar hur mycket kalk som avsattes under testets 2,5 månader i en varmvattenberedare med olika inkopplade vattenreningsprodukter. I jämförelse med resultatet från Calidus avhärdningsfilter, som visade en kalkutfällning på 20 milligram, så är kalknivån hos de andra produkterna tiotusentals procent högre.

 

Produkt och pris exkl. installation

Funktionssätt

Kalkutfällning (mg)

Callidus avhärdningsfilter NF 13 Commander, ca 18 000 kr

Traditionellt vattenfilter mot kalk. Avhärdningsfiltret laddas med salttabletter, ca 25 kg per månad för ett hushåll med normalförbrukning.

20 mg

Softwater SW34 Special, ca 8 000 kr

Vattenreningsprodukter i form av rör med metallbleck inuti, som ska vara i stort sett underhållsfria och lösa problem med kalk i vatten utan användning av salt, el eller magneter.

2 300 mg

Electrolux Neocal, ca 300 kr

4 500 mg

Aquabion D20, ca 8 000 kr

6 500 mg

 Aqua 2000, ca 1 600 kr

Magnetisk vattenbehandlare, som fästs utanpå vattenröret och därmed motverkar utfällning av kalk.

6 700 mg

Referens (ingen kalkavskiljning)

Resultat utan inkopplad produkt

5 400 mg

 

Funderar du över något?

Som medlem i Villaägarna får du bland annat fri tillgång till Sveriges mest kompletta expertrådgivning.

Funderar du över något?

Som medlem i Villaägarna får du bland annat fri tillgång till Sveriges mest kompletta expertrådgivning.