Rök kommer upp vid brandvarnare
Isolering
Isolering

Olika isolering ger varierande brandsäkerhet i småhus

Isoleringsmaterial har olika egenskaper vad gäller brandsäkerhet. Vissa byggnadsmaterial kan ha ett snabbt brandförlopp, som exempelvis cellplastisolering. Välj därför material som möjliggör tid att sätta dig och din familj i säkerhet.

- Jag rekommenderar därför att du använder mineralull eller foamglas som isoleringsmaterial i ditt hus, säger Malte Rungård, byggnadsteknisk rådgivare på Villaägarna.

Cellplaster används flitigt som isoleringsmaterial i väggar och grunder vid byggnation av hus i Sverige, eftersom de har goda isoleringsegenskaper. Materialets formbarhet och lätta vikt i jämförelse med mineralull gör att många väljer cellplast framför mineralull.

Flera bränder i cellplastfasader

En debatt har dock blossat upp, framför allt internationellt, efter flera bränder i cellplastfasader. Mest känd är förmodligen branden i Greenfell Tower i London, där 72 människor omkom i ett flerfamiljshus isolerat med härdplasten PIR, en slags cellplast. Fokus i debatten har emellertid legat på flerfamiljshus, inte på småhus.

- Det är märkligt att det inte ställs högre krav på brandprojektering för en produkt som cellplast. Denna plast har ett väldigt snabbt brandförlopp med kraftig rökutveckling och giftiga gaser, vilket kan innebära livshotande skador och förstöra egendom, säger Malte Rungård.

Termoplaster smälter

En sorts cellplast är termoplaster. De mjuknar och smälter vid brand. När termoplasten har övergått i flytande form innebär det överhängande risk för smältskador och pölbränder, det vill säga att den förvätskade termoplasten antänds. Det kan även vara svårt att veta om och hur branden har spridit sig i fasaden, varför det kan bli stora skador även vid en relativt liten brand.

Härdplaster utvecklar cyanväte  

En annan cellplast är härdplaster. Fördelen med dem är att de inte smälter eller droppar. De innebär därför en mindre risk för skador på själva byggnaden. Härdplaster är dock farligare för oss människor jämfört med termoplaster, då härdplaster vid brand utvecklar cyanväte - även känd som vätecyanid eller Zyklon B - som är en synnerligen giftig färglös gas.

Avskärma cellplasten med mineralull

Cellplast är en brandfarlig produkt även om ytskiktet är flamskyddsbehandlat och brandklassat. Det är viktigt att avskärma och sektionera cellplasten med till exempel mineralull så att en eventuell brand inte kan sprida sig vidare i byggnaden.

Måste finnas tid att utrymma liv och värde

Vid planering av en byggnad är det alltid lämpligt att brandsäkerhetsprojektera så att det finns tid att utrymma både liv och värde som annars kan gå förlorat i händelse av brand.

- Väggar av cellplast kan ge ett snabbt brandförlopp. Du bör därför överväga att använda andra typer av isoleringsmaterial, säger Malte Rungård.

Funderar du över något?

Som medlem i Villaägarna får du bland annat fri tillgång till Sveriges mest kompletta expertrådgivning.

Funderar du över något?

Som medlem i Villaägarna får du bland annat fri tillgång till Sveriges mest kompletta expertrådgivning.