Man i arbetskläder som tittar på bygge
Byggnadsställnig runt hus
Byggnadsställnig runt hus

Villaägarna varnar för ny byggskandal 

De skador som uppdagades i enstegstätade fasader* är en av Sveriges största byggskandaler och har hittills kostat miljarder. Dessvärre riskerar även den nya varianten, dränerade enstegstätade fasader, att drabbas av fuktskador. Men enligt en rapport från Villaägarna finns det sätt att undvika fukten.

Villaägarna känner inte till om byggföretagen har utvärderat hur de dränerade enstegstätade fasaderna fungerar fuktmässigt. Eftersom det är oklart och många hus byggs med dränerade enstegstätade fasader, har Villaägarna Produktgranskning utvärderat fasadernas fuktegenskaper.

- Syftet med undersökningen är att undvika att villaägare och andra konsumenter drabbas av ytterligare en stor byggskandal med enstegstätade fasader, säger Villaägarnas chefsjurist Ulf Stenberg.

Finns sätt att undvika fukt

Villaägarnas undersökning visar att det finns risk för påväxt av mögel i dränerade enstegstätade fasader. En väl ventilerad tvåstegstätad fasad med klimatskiva av mineralull fungerar mycket bättre fuktmässigt.

- Vår undersökning gör att byggbolag har svårt att hävda att fuktskador i dränerade enstegstätade fasader kommer som en överraskning, säger Ulf Stenberg.

Missvisande benämning

Mot bakgrund av allmänhetens låga förtroende för enstegstätade fasader och att Högsta domstolen dömt ut konstruktionen, säljs inte vissa av de nya riskkonstruktionerna under benämningen dränerade enstegstätade fasader.

- Istället kallas de ibland för tvåstegstätade fasader, vilket är missvisande eftersom de flesta associerar dem med välventilerade tvåstegstätade fasader med luftspalt, säger Ulf Stenberg.

Entreprenören ansvarar för hållbarhet

Enstegstätade fasader introducerades på marknaden utan någon utvärdering av hur de fungerade fuktmässigt. Enligt Högsta domstolens domar om enstegstätade fasader måste en byggentreprenör som använder sig av en ny konstruktion försäkra sig om konstruktionens hållbarhet innan metoden används. 

- Eftersom vår undersökning visar varför de dränerade enstegstätade fasaderna är bristfälliga blir det svårt för byggbolag att använda konstruktionerna utan att ta ansvar för bristerna, säger Ulf Stenberg.

Under 1990- och 2000-talet byggdes cirka 22 000 nya småhus och 144 000 nya lägenheter i flerfamiljshus med enstegstätade fasader. Många av dem drabbades av fuktskador.

* Enstegstätade fasader används på putsade hus. Där fungerar det yttersta skiktet på fasaden både som regn- och vindskydd. I en tvåstegstätad fasad skiljs regnskydd och vindskydd åt med en dränerande luftspalt. Enstegstätade fasader saknar luftspalt.