Trädstam med bark och trädkrona

Vad gäller om grannens träd faller ner på min tomt?

- Som fastighetsägare har du ett ansvar att sköta om dina träd och ta hänsyn till din omgivning. Det finns också skadeståndsrättsliga regler. Uppstår en olycka kan du bli skadeståndsansvarig, säger Karin Hägglöf, förbundsjurist på Villaägarna.

Du bör alltså titta till dina träd och försäkra dig om att de är i bra skick. Men det finns inga krav eller regler hur ofta du ska undersöka dina träd.

Grannen kan betala skadestånd om trädet var dåligt

- Om grannens träd har fallit ner på din tomt och skadat din egendom rekommenderar vi alltid att du i första hand kontaktar ditt försäkringsbolag för att få ersättning, säger Karin Hägglöf.

Grannen kan också bli skadeståndsansvarig om det går att konstatera att grannen låtit trädet stå kvar trots att trädet har varit i dåligt skick.

Men det är inte alltid lätt att bevisa att grannen har varit vårdslös. Därför är det smart att skriva ett brev där det framgår att du faktiskt har upplyst grannen om problemet.

- Vi rekommenderar att du skriver ett brev till grannen där du berättar varför du är orolig för att trädet kan blåsa ner på din tomt – och att du sparar en kopia på brevet. Det är bra att skicka brevet rekommenderat, säger Karin Hägglöf.

Du kan behöva stå för självrisken

Om du skriftligen upplyst grannen eller inte, kan påverka vem som står för självrisken.

- Det kan vara så att ditt försäkringsbolag tar kostnaden för skadan. I en sådan situation kan du behöva stå för självrisken i din försäkring. Men har du en kopia på brevet som styrker grannens vårdslöshet, kan grannen komma att stå för denna självrisk, säger Karin Hägglöf.

Vad täcker husförsäkringen?

Villaförsäkringen, även kallad husförsäkring, täcker skador på huset. Men åldersavdrag och självrisk är något du måste betala själv. Ersättning för bortforsling av trädet ingår inte, utan försäkringen täcker endast det som skadats.

- Grannens försäkring blir aktuell ifall det finns någon vårdslöshet från grannens sida. Om grannen varit vårdslös kan man via dennes försäkring även få ersättning för bortforsling av trädet och självrisken i den egna försäkringen, säger Karin Hägglöf, och fortsätter:

- Det är väldigt viktigt att se till att alla byggnader på fastigheten är försäkrade. Kontrollera vad som står i ditt försäkringsbrev, så att till exempel eventuella tillbyggnader, garage och uthus omfattas av försäkringen.

Funderar du över något?

Som medlem i Villaägarna får du bland annat fri tillgång till Sveriges mest kompletta expertrådgivning.

Funderar du över något?

Som medlem i Villaägarna får du bland annat fri tillgång till Sveriges mest kompletta expertrådgivning.