Mäklare med kostym sträcker fram hand
Mäklare med kostym sträcker fram hand

Regler och tips vid försäljning av din fastighet

Står du inför att sälja ditt hus och vill veta hur det går till? Kanske du funderar på att göra det utan mäklare? Med koll på regelverket blir det förhoppningsvis en lyckad affär både för dig och för köparen. Med eller utan hjälp av mäklare. I våra infoskrifter hittar du juridiken och får handfasta tips.

I infoskriften Fastighetsförsäljning kan du bland annat läsa om fördelar och nackdelar med att anlita mäklare vid försäljningen. Du får också förklaring på begrepp som säljarförsäkring och veta hur du kan använda friskrivnings- och besiktningsklausuler och vad du har för ansvar för dolda fel.

I infoskriften Fastighetsmäklare beskrivs vad en fastighetsmäklare har för skyldigheter och ansvar och hur det fungerar att anlita en sådan. Du får också veta vad god fastighetsmäklarsed innebär och hur det fungerar med ekonomisk ersättning till fastighetsmäklaren.

Missnöje med fastighetsmäklarens agerande

Om fastighetsmäklaren inte lever upp till sina skyldigheter enligt lagen eller god fastighetsmäklarsed och det leder till att köparen eller säljaren drabbas av ekonomisk skada så kan mäklaren bli ersättningsskyldig. Men det krävs att man underrättar mäklaren om det inom skälig tid. Det går inte att ange generellt vad som avses med skälig tid men fristen är avsedd att vara förhållandevis generös. 

Den som inte på frivillig väg kommer överens med mäklaren om ersättning kan göra en anmälan mot fastighetsmäklaren till Allmänna reklamationsnämnden (ARN). 

Läs mer i infoskriften Fastighetsmäkare.

Vad ingår i köpet

All fast egendom och tillbehör ingår för det mesta i fastighetsköpet. Mer detaljerad information finns i infoskriften Vad ingår i fastighetsköpet? Där kan du läsa om vad som räknas som fastighetstillbehör respektive byggnadstillbehör.

Fel i fastighet

Det är tyvärr alltför vanligt att det efter köpet visar sig att det finns något fel på fastigheten. Ofta leder det till segdragna tvister. Med kännedom om felreglerna kan risken för framtida tvister begränsas. Vill du fördjupa dig i de juridiska aspekterna av fel och de påföljder de kan ge så kan du läsa Infoskriften Fel i fastighet.

Funderar du över något?

Som medlem i Villaägarna får du bland annat fri tillgång till Sveriges mest kompletta expertrådgivning.

Funderar du över något?

Som medlem i Villaägarna får du bland annat fri tillgång till Sveriges mest kompletta expertrådgivning.