Med hänsyn till samhällsspridningen av covid-19 (Corona) kan öppettider och svarstider ändras med kort varsel.

Villaägarna bevakar utvecklingen noga och följder de rekommendationer som utfärdas av regering och myndigheter. Vi ber om förståelse för ovan nämnda åtgärder.

Använd vår checklista när du ska flytta

Att sälja sitt hus och samtidigt förbereda flytten till ett nytt boende är mentalt ansträngande. Det är många bollar som ska hållas i luften. En ny bostad ska hittas samtidigt som oroliga köpare ställer frågor om dolda fel och diskuterar inflyttningsdatum. Då är det mycket att tänka på. Vi har ställt samman checklistan som avstyr ett flyttkaos.

Avtala om det du älskar – ta med favoritrosenbusken

Flyttregel nummer ett är att fast egendom tillhör fastigheten. Om du vill ta med dig nya braskaminen, hatthyllan, markisen eller växter och staketet i trädgården när du flyttar, måste det avtalas med köparen.
Om inget avtal skrivs är det köparen som äger dessa när köpet gått igenom. Vad du får och inte får ta med sig vid en flytt avgörs om det räknas som fast eller lös egendom, detta definieras i jordabalken (se nedan).  

Bredband – var ute i god tid

Här är ett gott råd att vara ute i extra god tid med såväl uppsägning som nytt abonnemang. Bredbandsföretagen har generellt långa väntetider.

Hemförsäkring – kolla dina flyttvillkor

Kontakta ditt försäkringsbolag med fakta om det nya huset. Passa även på att fråga om dina villkor när du flyttar, till exempel om något går sönder eller försvinner under flytten. Ska du flytta något av stort värde finns särskilda transportförsäkringar som bara gäller en viss tid.

El, gas och vatten – läs av i nya huset också

Säg upp gamla abonnemang och teckna nya. Gör slutavläsning sista dagen både i huset du flyttar från och det du flyttar till.

Sophämtning

Kontakta kommunen du flyttar till för att ordna med sophämtning. Gör det gärna ett par veckor före flytten. Tänk på att det ofta finns flera olika alternativ att välja mellan både vad gäller grad av service och storlek på kärl.

Adressändring – automatisk folkbokföring

För att anmäla din flytt gå in på www.adressandring.se. Därmed får flera myndigheter din nya adress automatiskt. Bra att göra 1–2 veckor före flytten. De skickar ifyllda blanketter till gamla adressen i två exemplar som du returnerar till Adressändring och Skatteverket.
Samtidigt som du gör din flyttanmälan blir du folkbokförd på nya adressen. Det är du skyldig till enligt lag eftersom det avgör i vilken kommun du ska betala skatt och var du ska rösta.

Eftersändning av din post

Beställer du ingen eftersändning returneras din post automatiskt till avsändaren från den dagen som nya ägaren är skriven på din gamla adress.

Hemtelefon

Kontakta din telefonoperatör för flytt av ditt nummer. Hur snabbt flyttningen görs varierar hos de olika operatörerna men det är bra att vara ute en vecka i förväg. Priset för flytten varierar.

Flyttkort – kom ihåg dina vänner

En tradition som avtagit, men i dag finns enkla möjligheter att skicka flyttkort, flytt-SMS och e-flyttkort utan kostnad. Beställer du eftersändning av post får du förtryckta flyttkort med din nya adress. På www.adressandring.se kan du också skicka ifyllda e-flyttkort och flytt-SMS till släkt och vänner.

Flyttfirma – möjlighet till RUT-avdrag

Anlita en flyttfirma som följer Bohag 2010. Kolla gärna att det finns yrkestrafiktillstånd från Transportstyrelsen. Saknas detta, täcker inte firmans försäkringar om ditt bohag förstörs vid t.ex. en trafikolycka. 

Bohag 2010

Är du intresserad av allmänna bestämmelser för flyttning är Bohag 2010 en överenskommelse mellan Konsumentverket och Sveriges Möbeltransportörers Förbund, SMF, och Svenska Åkeriförbundet, SÅ (numera Sveriges Åkeriföretag).

 

JORDABALK 2:A KAPITLET:

Till en fastighet hör byggnader och växter. Med byggnad följer fast inredning och annat, som byggnaden har försetts med, om det är ägnat till stadigvarande bruk.

Till detta räknas bland annat: kylskåp, kakelugn, flaggstång, larm, kranar, kontakter, innanfönster, markiser, brandredskap, toalett, tvättmaskin, fönsterbrädor, garderober, spisfläkt, tv- och parabolantenn.

Tips

  • Sälj, skänk eller släng prylar som inte behövs.
  • Se till att ha tillräckligt med flyttlådor.
  • Packa inte råge på flyttlådorna.
  • RUT-avdrag för flyttjänster.

 

Funderar du över något?

Som medlem i Villaägarna får du bland annat fri tillgång till Sveriges mest kompletta expertrådgivning.

Funderar du över något?

Som medlem i Villaägarna får du bland annat fri tillgång till Sveriges mest kompletta expertrådgivning.