Pengar och miniräknare
Pengar och miniräknare
Premium

Underhållsekonomi för villaägare

Underhållskostnader för huset kan handla om allt från små utgifter till större, som byte av yttertak, fasad eller vatten- och avloppsstammar. Hur mycket pengar det kan röra sig om får du fram genom att skapa en underhållsplan för ditt hus. Här får du hjälp att skapa en sådan.

De flesta komponenter i ett hus har en begränsad livslängd och måste bytas ut eller underhållas med vissa intervall. Det finns tekniska medellivslängder framtagna som hjälp vid bedömningar men de säger egentligen inget om när det är dags att förnya just dina komponenter. En spis kan hålla i 20 år och en dränering i cirka 30 år. Ett tak med betongpannor kanske håller i 60 år. De exakta livslängderna varierar mycket kraftigt. Ett tak med lertegel behöver bytas efter 30 år medan takpannorna på Skokloster är från slutet av 1600-talet.

Genom att planera underhållet av ditt hus i en underhållsplan, kan du undvika att utbytes- och underhållskostnader kommer som ekonomiska kallduschar. Om du har svårt att själv bedöma huset och alla delars skick, kan du ta hjälp av en besiktningsman för att göra en underhållsbesiktning av huset.

Kolla materialens livslängd

Det går aldrig att på förhand bestämma ett materials eller en produkts faktiska livslängd. Däremot kan dessa uppskattas. I infoskriften finns en översiktlig tabell över ungefärlig förväntad livslängd på olika material. Du kommer åt infoskriften om du loggar in med ditt medlemsnummer i Villaägarna.

Gör din egen underhållsplan

I infoskriften finns också en mall för underhållsplan som du kan ladda ner. Där kan du fylla i uppgifter om ditt hus och skapa din egen underhållsplan. Ifall du är osäker på när utbyte eller reparation behöver ske kan du använda livslängdstabellen som utgångspunkt.

Funderar du över något?

Som medlem i Villaägarna får du bland annat fri tillgång till Sveriges mest kompletta expertrådgivning.

Funderar du över något?

Som medlem i Villaägarna får du bland annat fri tillgång till Sveriges mest kompletta expertrådgivning.