Kan du sota själv?
Kvinnlig sotare
Kan du sota själv?
Premium

Kan jag sota själv?

Vill du göra den lagstadgade sotningen själv behöver du tillstånd av din kommun. Du måste dock kunna visa att du kan hela sotningsledet – från säkerhet på tak till sotningsteknik. Sedan är det bara att skaffa rätt verktyg och ge sig upp på taket. Villaägarnas byggnadstekniska rådgivare Patrik Wendelius och Brandskyddsföreningens expert Björn Björkman, ger dig de bästa sotningstipsen.

Sedan 2004 har kommunen enligt lagen om skydd mot olyckor rätt att ge fastighetsägare dispens att själv utföra den föreskrivna sotningen, som annars utförs av ett företag som utses av kommunen. Utan tillstånd får du dock utföra extra sotningar mellan sotarens lagstadgade besök. 

Se upp för oseriösa sotare

Det rapporteras då och då om ”bluffsotare” som ringer upp och meddelar att de ska eller måste komma och kontrollera imkanaler eller fläktsystem, för att sedan skicka en dyr räkning. För rengöring av imkanaler och fläkt finns dock inga lagkrav, även om det förstås är bra med en regelbunden rengöring. Du kan rengöra imkanalen själv eller så anlitar du ett sotningsföretag.

Sotning av eldstäder och rökkanaler är kommunens ansvar och sotningen utförs vanligtvis område för område, av sotare som kommunen utsett. Det är alltså inte kommunen som utför själva sotningen. Om du vill reklamera sotningen så är det företaget som utfört sotningen som du ska vända dig till. Läs mer om reklamation av tjänst i vår infoskrift Reklamation (endast för medlemmar).

Hur sotar du själv?

Patrik Wendelius, byggnadsteknisk rådgivare på Villaägare, sotar sin braskamin själv.

– Jag tittar till braskaminen och sotar den ett par gånger om året. I de flesta fall är det inget avancerat jobb. Jag sparar pengar varje gång jag sotar, men det tar sin tid. Därför rekommenderar jag dig som vill sota själv att gå en kurs, säger Patrik Wendelius.

Nedanstående måste du behärska för att bli egensotare:

  • lagar och förordningar som gäller om sotning
  • kunskap om anläggningen du eldar i
  • förbränningskunskap
  • sotningsteknik
  • säkerhet på tak
  • hur du fyller i sotningsjournalen

Björn Björkman är Brandskyddsföreningens expert på eldstäder och sotning. Han förklarar att för att få dispens att sota själv måste du som husägare kunna visa för tillståndsgivaren på kommunen att du har de rätta kunskaperna. Behärskar du alla delarna kan inte kommunen neka dig rätten att själv sota.

Sök på räddningstjänsten och din hemort för att få mer information om hur du ansöker om egensotning.

Hur ofta ska du sota?

Du tjänar mest på att sota själv om du använder ved för att värma upp huset och varmvattnet året runt. Om du bor i de södra delarna av landet behöver du då sota cirka fyra gånger per år, och sex gånger per år om du bor i de norra delarna av Sverige.

– Det beror helt enkelt på att det är kallare i norr och därför eldas det mer i vedpannor, säger Patrik Wendelius. 

Kostnaden för sotningen skiljer sig från kommun till kommun. Priset där du bor hittar du i din kommuns sotningstaxa.

Hur ofta du ska sota beror på hur mycket du eldar. Vid regelbunden sotning ökar dessutom brandsäkerheten och ger eldstaden förutsättningar att fungera optimalt.

Elda rätt

Att elda rätt är också viktigt för friska rökkanaler. Eldar du exempelvis med sur ved förgiftas rökkanalerna, vilket skapar tjära istället för sot. Tjärbildning klarar du inte att sota bort själv. Den kräver specialverktyg. Dessutom gör tjäran att det kan börja brinna i skorstenen. Får du ”sotbrand” ska du stänga av lufttillförseln till eldstaden och ringa brandkåren.

– Ofta går det bra, men vill det sig illa kan det börja brinna i huset. Har du haft sotbrand ska skorstenen alltid provtryckas efteråt av sotarmästaren, säger Björn Björkman.

Nu släpper inte kommunerna dig som självsotande husägare vind för våg. Även om du sotar själv är det kommunen som ansvarar för brandskyddskontrollen. Den är obligatorisk och genomförs av sotningsdistriktet i kommunen.

Hur ofta en brandskyddskontroll genomförs bestäms av eldstadens typ och eldning.

– Tänk på att inte överelda din anläggning. Skaffa en rökgastermometer och försök hålla en temperatur på omkring 350 grader. Normalt ska du elda två–tre kilo ved i timmen i en braskamin. Du ska inte heller elda dygnet runt, efter en fyra–fem timmar ska brasan vila i lika många timmar, säger Björn Björkman.

Det som kan hända om du eldar för länge är att skorstenen blir för varm. Vid runt 85 grader torrdestilleras trä som ligger i anslutning till skorstenen och kan antändas. Följ därför eldningsanvisningarna som kom med din eldstad.

Så gör du rent i skorstenen

  • Du behöver en lina med krejs (en borste med dubbla öglor) och lod (tyngd när du sotar skorstenen uppifrån). För att rensa eldstaden behövs olika rakor och borstar. Det kan även vara bra att ha en grovavskiljare som du kopplar till dammsugaren när du suger bort sotet.
  • Att sota är inte komplicerat i sig. Du drar krejsen och lodet upp och ner i rökkanalen ungefär fyra gånger och rakar bort sot i botten av kanalen. Men du måste få bort all sotbeläggning i rökkanalen och i eldstadens alla rökgångar. Blir det kvar sot i en böj, stoppar det upp rökgaserna och gör att sotet fastnar snabbare i rökgaskanalen. Därför är det viktigt att titta efter att du har fått bort allt löst sot. Du ska göra rent hela vägen från eldstadsluckan till skorstenstoppen.
  • Du måste journalföra sotningen som du utför själv. Anteckna vad du har gjort i en sotningsjournal och visa upp journalen när brandskyddskontrollen utförs.

Här kan du lära dig sota

Brandskyddsföreningen arrangerar kurser i sotning. Deltagarna får lära sig om styrande lagar och förordningar, anläggningskunskap, förbränningskunskap, sotningsteknik, brandrisk, säkerhet på tak och hur självsotningen ska redovisas.

Efter kursen kan du ansöka hos respektive kommun om att sota själv. Även andra organisationer, som till exempel studieförbund, erbjuder sotningskurser.

Skapa egna kontroller och åtgärder

I Min Villa får du en skräddarsydd underhållsplan med tips på vad du bör se över och när. Du kan också lägga in egna kontroller och åtgärder, och få påminnelser via mejl. Allt du gör samlas i en överskådlig hushistorik.

Funderar du över något?

Som medlem i Villaägarna får du bland annat fri tillgång till Sveriges mest kompletta expertrådgivning.

Funderar du över något?

Som medlem i Villaägarna får du bland annat fri tillgång till Sveriges mest kompletta expertrådgivning.