Fundersam kvinna med armarna i kors i kontorsmiljö
Fundersam kvinna med armarna i kors i kontorsmiljö
Premium

Reklamation - klaga rätt sätt

Om du köpt en vara som det visar sig vara fel på så kan du reklamera den. Du kan då bland annat begära att få pengarna tillbaka eller hålla inne med betalning. Men det ställs också krav på hur en reklamation görs, den ska till exempel göras ”inom skälig tid”.

Du som vill reklamera en vara, tjänst eller fel i fastighet kan göra det "inom skälig tid". Vad begreppet ”skälig tid” innebär kan variera beroende på vad det är du har köpt men görs reklamationen inom två månader räknas det alltid som skälig tid.

Har du köpt en vara så ska du reklamera inom tre år. En tjänst så måste du vanligtvis reklamera inom tio år från det att uppdraget avslutades för att inte förlora rätten att hävda att säljaren gjort fel, om säljaren inte lämnat en garanti eller liknande.

Köparen har bevisbördan

När du reklamerar kan du bland annat kräva att köpet hävs eller begära ersättning för att avhjälpa felet. Märker du felet innan du betalat hela köpesumman så kan du hålla inne med betalning eller be om avdrag på priset. Det är du som är köpare som måste bevisa att det var fel på det du har köpt.

Det ställs vissa krav på en reklamation. Det räcker inte att du som köpare rent allmänt klagar på det du köpt. Du måste bland annat göra klart för säljaren vad som är fel och ge en sådan information att säljaren kan bedöma om hen kan ansvara för felet.

Vid en småhusentreprenad gäller speciella regler i konsumenttjänstlagen.

I Villaägarnas infoskrift om reklamation kan du som är medlem läsa om vilka krav som ställs på en reklamation och om vilka påföljder som kan bli aktuella vid fel och dröjsmål. I infoskriften finns också exempel på hur reklamationer kan se ut samt kontaktuppgifter till flera olika aktörer som kan vara bra att kontakta vid en eventuell tvist.

 

Funderar du över något?

Som medlem i Villaägarna får du bland annat fri tillgång till Sveriges mest kompletta expertrådgivning.

Funderar du över något?

Som medlem i Villaägarna får du bland annat fri tillgång till Sveriges mest kompletta expertrådgivning.