Fundersam kvinna med armarna i kors i kontorsmiljö
Fundersam kvinna med armarna i kors i kontorsmiljö

Infoskrift: Så reklamerar du på rätt sätt

Om du köpt en vara som det visar sig vara fel på så kan du reklamera den. Du kan då bland annat begära att få pengarna tillbaka eller hålla inne med betalning. Men det ställs krav på hur en reklamation görs, den ska till exempel göras ”inom skälig tid”. I Villaägarnas infoskrift kan du som medlem logga in och få alla detaljer kring hur du reklamerar.

I Villaägarnas infoskrift kan du som är medlem läsa om:

  • Vilka krav som ställs på en reklamation och vilka påföljder som kan bli aktuella vid fel och dröjsmål.
  • Exempel på hur reklamationer kan se ut samt kontaktuppgifter till olika aktörer som kan vara bra att kommunicera med vid en eventuell tvist.
  • Vad begreppet ”inom skälig tid” innebär när du ska reklamera en vara, tjänst eller fel i fastighet. 
  • De olika tidsperioderna som gäller för att du ska kunna reklamera en vara eller tjänst.
  • Vad som gäller om du köpt en tjänst och säljaren inte lämnat en garanti. 
  • Vad du som köpare har för rättigheter när du reklamerar ett köp, kräver att köpet hävs eller begär ersättning för att åtgärda felet.
  • När du får hålla inne med betalning eller be om avdrag på priset.
  • Vilka krav som ställs på en reklamation. Det räcker inte att du som köpare rent allmänt klagar på det du köpt. 
  • Speciella regler i konsumenttjänstlagen vid en småhusentreprenad.

 

 

Funderar du över något?

Som medlem i Villaägarna får du bland annat fri tillgång till Sveriges mest kompletta expertrådgivning.

Funderar du över något?

Som medlem i Villaägarna får du bland annat fri tillgång till Sveriges mest kompletta expertrådgivning.