ved brinner
Kamin i rum

Kaminköparens checklista

Sugen på att installera kamin? Öka chanserna till ett bra köp genom att använda vår checklista. Börja med att ta reda på vad som är möjligt att installera i ditt hem.

Sotaren

 • Kontakta först sotaren så denne kan avgöra vad som är möjligt att installera. Kontrollera även med din kommun vilka regler som gäller.

Hustyp

 • Husets ålder och hur välisolerat det är påverkar vilken storlek på eldstaden som blir bäst.

Syfte

 • Vad ska kaminen användas till? Uppvärmning eller mys?

Vilken våning?

 • I tvåvåningshus är det klokast att placera kaminen på bottenplanet eftersom värmen stiger.

Vikt

 • För att värma upp huset eller ett rum krävs en kamin som kan lagra värme och frigöra den över tid. En sådan kamin/kakelugn väger ofta över 1 000 kilo (ett ton).

Bjälklag

 • De flesta kaminer placeras vid en vägg och då är 350-kilospjäser generellt inget problem. För tyngre kaminer krävs ofta förstärkning av bjälklaget. Närmar man sig ett ton bör även betongplattan på ett nybyggt hus förstärkas.

Luft

 • Det är ofta en fördel om man kan mata braskaminen med förbränningsluft utifrån. Extra viktigt om man har mekanisk ventilation, eftersom den skapar undertryck i huset och gör det till exempel svårt att tända brasan.

Skorsten

 • Tänk på att en stål- eller plåtskorsten inte har något försäkringsvärde efter 20 år, hos de flesta försäkringsbolag. Blockskorstenen däremot, har fullt värde i upp till 25 år och därefter en årlig avskrivning på 2 % hos några försäkringsbolag Har du en befintlig skorsten måste den undersökas. Det måste finnas en rökkanal som passar kaminen.

Anmälan

 • Innan du börjar installera kaminen måste en bygganmälan lämnas in till kommunen. De vill veta vilken typ av eldstad du tänker installera. Är kaminen godkänd, med CE-märkningmärkt, är det en fördel att sända med en kopia av certifikatet prestandadeklarationen till den kommunala handläggaren.

Märkning

 • Välj en kamin som uppfyller kraven i Boverkets byggregler. En nyproducerad kamin ska vara CE-märkt och ha en prestandadeklaration. Myndigheterna ställer krav på verkningsgrad och koldioxidutsläpp. I prestandadeklarationen finns din informationen.

Installationskostnad

 • En normal installation kan kosta 5 000–15 000 kr beroende på vad som behövs göras.

Installerat 

 • Innan första vedträet tänds måste en sotare godkänna installationen.

Rök och utsläpp

 • Elda så att förbränningen blir effektiv och utsläppen minimeras.

 

Funderar du över något?

Som medlem i Villaägarna får du bland annat fri tillgång till Sveriges mest kompletta expertrådgivning.

Funderar du över något?

Som medlem i Villaägarna får du bland annat fri tillgång till Sveriges mest kompletta expertrådgivning.