Flicka vid trappor, värmepump
Gul villa med mörk grund

Så underhåller du din värmepump 

En värmepump är en effektiv och hållbar lösning för att värma upp ditt hem. Men för att den ska fungera optimalt och hålla nere dina kostnader behöver den underhållas regelbundet. Här går vi igenom hur du gör för att hålla värmepumpen i toppskick.

Fler detaljer och steg-för-steg-guider hittar du i Min Villa, vår digitala handbok om hur du tar hand om ditt hus själv.

Genom att underhålla din värmepump kan du både minska energiförbrukningen och förlänga dess livslängd. Ett välunderhållet system fungerar mer effektivt och förbrukar mindre energi, vilket i sin tur kan leda till lägre energikostnader.  

Därför är det värt att underhålla värmepumpen

Här är några av fördelarna med att regelbundet underhålla din värmepump:

 1. Det minskar energiförbrukningen: Genom att se till att din värmepump är i gott skick och fungerar optimalt kan du minska energiförbrukningen och därmed spara pengar på dina energikostnader.
 2. Förlänger livslängden: Att utföra regelbundet underhåll kan förlänga livslängden på din värmepump. Genom att rengöring och kontrollera alla komponenter kan du förhindra att små problem utvecklas till större och dyrare reparationer.
 3. Optimerar prestanda: När du justerar inställningar och kalibrerar din värmepump kan du säkra att den fungerar på bästa möjliga sätt. En välkalibrerad värmepump arbetar mer effektivt och ger en jämnare och bekvämare temperatur i ditt hem.

Underhålla en luft-luftvärmepump

Dålig rengöring kan försämra effekten och förkorta livslängden. Det är därför en god idé att få in en enklare städning av din luftvärmepump i din vanliga städrutin, det kan till exempel handla om att dammsuga grovfiltret i innerdelen.

I användarhandboken som följde med när du eller den tidigare ägaren fick värmepumpen installerad kan du läsa om hur du tar bort skräp som fastnat i filtret.

Varje dag går stora mängder luft genom pumpen och tar med sig damm, smuts och andra partiklar. Men allt fastnar inte i filtret, en del kommer i stället fastna i pumpens värmeväxlare som också ska rengöras. Hur ofta du ska dammsuga filtret kan variera beroende på om du till exempel eldar mycket ved, har fläktsystem eller husdjur.

Så rengör du filtret

 • Stäng först av värmepumpen. Dra ut stickkontakten eller säkringen i säkringsskåpet. 
 • Dammsug filtret och lägg det i diskhon med ljummet vatten och lite diskmedel, låt det verka en stund för att lösa upp fett och diska försiktigt. Skölj sedan av det och låt torka ordentligt innan du sätter tillbaka det. 
 • Vissa modeller har luftreningsfilter, då behöver du kolla upp vad tillverkaren skriver om rengöring. En del filter går att rengöra med diskmedel och torkning, medan andra inte går att rengöra utan måste bytas ut helt. Även om din luftvärmepump har ett filter som klarar av rengöring så kommer du sannolikt behöva byta ut det någon gång. Ta reda på vad som gäller för just din luftvärmepump i manualen. 
 • Kom ihåg att även titta till utomhusdelen för att se om den behöver rengöras från smuts, löv eller annat som inte hör hemma där. Höljet kan du torka av med en svamp och lite diskmedel. På så vis motverkar du att det börjar växa mossa på den.

Ibland behövs en mer grundlig rengöring 

Utöver den regelbundna städningen behöver pumpen en mer grundlig rengöring varannat eller var tredje år. Den bör utföras av en servicetekniker. 

Serviceteknikern tar inte bara hand om rengöringen av ytter- och innerdelens värmeväxlare, utan även kylrör och kopplingar ses över. Utöver det kan kontroll av gasmängden i värmepumpens kylsystem, arbetstrycket, strömförbrukningen samt kontroll av temperaturen för uppvärmning och kylning ingå i servicen. 

Ett enkelt sätt att själv göra en grundligare rengöring av innerdelen är att några gånger per år, även på vintern sätta pumpen i kyl-läge. Då bildas frost i innerdelen som när det sedan tinar tar med sig smutsen i kondensvattnet från innerdelen. Vissa fabrikat har en speciell funktion för detta. Glöm inte att ändra tillbaka inställningen till endast uppvärmning under vinterhalvåret. 

Underhåll din luft-vattenvärmepump 

Se till att få service av en tekniker var annat eller vart tredje år. Utöver det finns det en del saker du kan göra själv. Läs vad tillverkaren skriver om skötsel och underhåll i manualen som följde med när du fick värmepumpen installerad. De flesta maskiner kräver väldigt lite underhåll.  

 • Har värmepumpen en egen jordfelsbrytare och den är åtkomlig kan du testa den genom att lösa ut brytaren och sedan återställa brytaren. Du trycker på knappen med texten TEST och då ska brytaren slå ifrån till nedre läge OFF. När det är gjort vippar du brytaren uppåt till läge ON. Är jordfelsbrytaren inte åtkomlig är det här något som testas av teknikern när du bokar service. 
 • Det är viktigt att ett värmesystem avluftas. Om det finns luft i elementen kommer inte värmen fram och kan inte värma rummen som det är tänkt. Hur du luftar värmesystemet kan du läsa mer om i Min Villa.
 • Vissa pumpar har en automatisk avluftare, är din värmepump utrustad med en sådan hittar du instruktioner för hur processen går till i manualen.
 • Efter att du luftat elementen kan du behöva fylla på med vatten i systemet. Läs av manometern för att se trycket, om trycket är för lågt öppnar du påfyllningskranen tills rätt tryck uppnås i systemet. Vilket tryck som är rätt i ditt system framgår i manualen.
 • Det ska finnas en säkerhetsventil på varmvattenberedaren för ditt tappvarmvatten, som då och då släpper ut lite vatten, ofta via ett rör som når fram till golvbrunnen. Det är bra att någon gång per år vrida på den för att kontrollera funktionen.

Så rengör du utedelen 

Se till att utedelen är fri från is och skräp som löv. Kom ihåg att titta till den när det har varit blåst eller snö för att kontrollera att inte gallren täppts igen.

Har du inte ett avlopp kopplat till utedelen kan det vara en god idé att skaffa det. När utedelen frostar av uppstår mycket kondensvatten som i vissa fall kan frysa om det inte finns ett avlopp eller om avloppet har satts igen med skräp. Särskilt viktigt är ett avlopp om kondensvattnet rinner mot huset. 

Underhåll din frånluftsvärmepump 

Rengör luftfiltret regelbundet. Hur ofta beror på hur städat du har hemma, eftersom det beror på mängden damm i inomhusluften. Även om du rengör det regelbundet rekommenderar tillverkarna att du byter ut filtret en gång per år. Lämplig tid kan vara efter pollensäsongen. 

Hur du byter filter läser du i tillverkarens manual för värmepumpen. Det ska finnas detaljerade anvisningar för din modell.  

Det finns en eller två säkerhetsventiler som du ska kolla funktionen på. Det är normalt att den då och då släpper ut lite vatten, ofta via ett rör som når fram till golvbrunnen.

Någon gång per år bör du vrida på ventilen för att kontrollera funktionen. Du öppnar den genom att vrida den så att det kommer ut vatten ur ledningen. När du släpper ventilen ska den automatiskt gå tillbaka till stängt läge.

Läs i manualen vad tillverkaren skriver om den. Du ska alltid kolla systemtrycket på manometern för att se om det sjunkit under börvärdet*. Börvärdet för din värmepump är normalt 1,0 till 1,5 bar. Har systemtrycket sjunkit under 1,0 öppnar du påfyllningsventilen och släpper på vatten tills trycket är 1,5 igen. 

Droppbrickan där kondensvatten hamnar ska kollas och rengöras om den blivit nedsmutsad. 

Kontrollera trycket på frånluftsvärmepump

Expansionskärlet måste alltid ha ett förtryck som ska verka mot anläggningens systemtryck. Om trycket i kärlet minskar eller försvinner och du inte har koll på det, finns en risk att gummimembranet i kärlet skadas.

Du kontrollerar förtrycket genom att stänga ventilen mot systemet och tömma kärlet genom att öppna avtappningsventilen. Mät förtrycket som finns i kärlet och om det är för lågt fyller du på mer luft tills du får det tryck som ska vara angivet på kärlet.

Förtrycket kan vara annat än det som står angivet på kärlet. Om du är osäker ska du anlita en VVS-installatör för att få hjälp med denna kontroll. När rätt tryck är uppnått stänger du avtappningsventilen, öppnar ventilen mot systemet och öppnar sedan påfyllningsventilen för att få rätt systemtryck. 

Så rengör du frånluftsventilerna

Frånluftsventilerna som finns i huset behöver rengöras regelbundet. Hur ofta beror på hur ofta du städar och om du exempelvis har husdjur eller eldar med ved hemma. Minst två gånger per år ska du göra det. Dammsug ventilerna, men om det inte räcker diskar du de med diskmedel.

Se till att inte ändra inställningen på ventilen, ändrar du inställningen behöver du ta dit en ventilationsentreprenör för att omjustera ventilen för att få rätt flöde. Ta loss och rengör en ventil i taget så att du inte förväxlar dessa, eftersom de kan ha olika inställning. 

Underhåll bergvärmepump och jordvärmepump

 • Kontrollera regelbundet larm: Om värmepumpen bara visar larm på kontrollpanelen bör du regelbundet kolla att det inte finns larm på panelen.
 • Lufta radiatorerna: Följ anvisningarna som vi har i vår tjänst Min Villa.
 • Rensa filter: Filter kan finnas både på borrhålskretsen och på värmekretsen, dessa måste du rensa. En gång om året är en lagom intervall. Följ tillverkarens anvisningar om hur du först stänger av pumpen. Stäng av ventilerna på båda sidor om filtret och skruva sedan av locket som täcker filtret. Töm filtret från partiklar och skölj det sedan rent. Exakt hur du ska göra står i manualen och det är bara att göra exakt vad som står i den. Det kan skilja lite mellan de olika tillverkarna.
 • Kontrollera borrhålskretsens vätskenivå: Det bör finnas ett nivåkärl där du kan fylla på vätska om den sjunkit under markerad nivå. Nivån varierar lite beroende på vilken temperatur den har och någon tillverkare anger att du bör fylla på mer om den sjunkit under en 1/3. Se till att du har köldbärarvätska som är avsedd för din anläggning.
 • Kolla expansionskärlet: Expansionskärlet måste alltid ha ett förtryck som ska verka mot anläggningens systemtryck. Om trycket i kärlet minskar eller försvinner och du inte har koll på det, finns en risk att gummimembranet i kärlet skadas. Du kontrollerar förtrycket genom att stänga ventilen mot systemet och tömma kärlet genom att öppna avtappningsventilen. Mät förtrycket som finns i kärlet och om det är för lågt fyller du på mer luft tills du får det tryck som ska vara angivet på kärlet. Förtrycket kan vara annat än det som står angivet på kärlet. Om du är osäker ska du anlita en VVS-installatör för att få hjälp med denna kontroll. När rätt tryck är uppnått stänger du avtappningsventilen och öppnar ventilen mot systemet och öppnar sedan påfyllningsventilen för att få rätt systemtryck igen.
 • Säkerhetsventil eller ventilerna: Anläggningen har normalt två säkerhetsventiler. Deras funktion kan störas av exempelvis kalkavlagringar och de ska därför kontrolleras två till fyra gånger per år. Det är normalt att den då och då släpper ut lite vatten, ofta via ett rör som når fram till golvbrunnen. Kontrollen går till så att du öppnar ventilen genom att vrida den så att det kommer ut vatten ur ledningen. När du släpper ventilen ska den automatiskt gå tillbaka till stängt läge. Om den inte går tillbaka kan du vrida den lite medurs och prova än en gång. Om den inte fungerar då kontaktar du installatören som får byta ut ventilen. Läs i manualen vad tillverkare skriver om den. Du ska alltid kolla systemtrycket på manometern för att se om det sjunkit under börvärdet. Börvärdet för din värmepump är normalt 1,0 till 1,5 bar. Har systemtrycket sjunkit under 1,0 öppnar du påfyllningsventilen och släpper på vatten tills trycket är 1,5 igen.

* Börvärde är inom reglertekniken värdet av en storhet som den reglerade processen skall hålla

Håll koll på ditt värmesystem i Min Villa

I Min Villa skapas en skräddarsydd underhållsplan för ditt hus. Här finns bland annat tydliga instruktioner för hur du genomför kontroller av ditt värmesystem och vilka åtgärder som kan behövas. Du kan också få en påminnelse via mejl när det är dags för kontrollerna.

Funderar du över något?

Som medlem i Villaägarna får du bland annat fri tillgång till Sveriges mest kompletta expertrådgivning.

Funderar du över något?

Som medlem i Villaägarna får du bland annat fri tillgång till Sveriges mest kompletta expertrådgivning.