ved brinner
Kamin i rum
Checklista

Checklista för att installera kamin

Sugen på att installera kamin? Öka chanserna till ett bra köp genom att använda vår checklista. Börja med att ta reda på vilken typ av kamin som är möjlig att installera i ditt hem.

 • Sotaren

Kontakta först sotaren så hen kan avgöra vad som är möjligt att installera. Sotaren kanske dock inte har koll på de bärande konstruktionerna, kolla i så fall med kaminförsäljaren och dess installatörer. Om det finns konstruktionsritningar till huset kan dessa vara lämpliga att kopiera eller skanna in när du planerar att köpa kaminen.

Ha även koll på installationer som VVS och befintlig eldragning i huset. Det är trist att behöva kapa av ett avlopp, tappvattenledning eller elkablar vid installation. Du måste även kontrollera med din kommun vilka regler som gäller. 

 • Hustyp

Husets ålder och hur välisolerat det är påverkar vilken storlek på eldstaden som blir bäst.

 • Syfte

Vad ska kaminen användas till? Uppvärmning eller mys? Det styr vilken sorts kamin som är lämplig att installera. 

 • Vilken våning?

I tvåvåningshus är det klokast att placera kaminen på bottenplanet eftersom värmen stiger. Om kaminen planeras vara en del av primär uppvärmning är det lämpligt att den står placerad på en plats för att bäst kunna sprida värmen i huset. Det brukar normalt vara på bottenplanet.

- Om kaminen främst är till för myseldning och det är det primära är det kanske mindre viktigt, men kaminen brukar oftast hamna i vardagsrummet eller köket, som i de flesta husen ligger på bottenplan eller mellanplan. Kort och gott, placera din lokala eldstad i det rum som du vet att du kommer använda den, tipsar Villaägarnas byggnadstekniska expert Malte Rungård.

 • Vikt

För att värma upp huset eller ett rum krävs en kamin som kan lagra värme och frigöra den över tid. En sådan kamin/kakelugn väger ofta över 1 000 kilo (ett ton). Om skorstenen vilar på kaminen ska även den lasten räknas in.

 • Bjälklag

De flesta kaminer placeras vid en vägg och då är 350-kilospjäser generellt inget problem. För tyngre kaminer krävs ofta förstärkning av bjälklaget. Närmar man sig ett ton bör även betongplattan på ett nybyggt hus förstärkas.

 • Luft

Det är en fördel om eldstaden förses med förbränningstilluft utifrån. Detta för att slippa använda uppvärmd inomhusluft. Dessutom kan husets allmänna ventilation medföra att det blir dåligt drag i kamin och skorsten. 

- Tänk på att tilluftskanalen är rätt isolerad och monterad så att det inte uppstår fuktproblem kring denna. Det finns även speciella skorstenar med tilluft idag som kan vara ett bra alternativ, säger Malte Rungård.

 • Skorsten

Det finns olika typer av skorstenar, allt från gamla traditionella som är murade i tegel till blockskorstenar i stenmaterial eller stålskorstenar.

- Vilken skorsten du väljer hänger kanske på kostnad, dess egenvikt och utseende på huset. De flesta prefabricerade skorstenar har möjlighet att beställas med tilluft, säger Malte Rungård.

 • Anmälan

Vid installation av både nyinstallation eller äldre vedspis, kamin eller annan typ av eldstad, kontakta din kommuns bygglovsenhet för vad som gäller för ditt hus och ditt område du bor i.

Läs Boverkets text till stöd för kommuner avseende bedömning när de olika reglerna ska användas.

 • Märkning

Välj en kamin som uppfyller kraven i Boverkets byggregler. En nyproducerad kamin ska vara CE-märkt och ha en prestandadeklaration. Myndigheterna ställer krav på verkningsgrad och koldioxidutsläpp. I prestandadeklarationen finns all information.

 • Installationskostnad

Ett bra råd är att ta in offerter från minst tre installatörer. Då kan du jämföra dess kostnaderna och få en rättvis bild.

 • Installerat 

Innan första vedträet tänds måste en sotare godkänna installationen.

 • Rök och utsläpp

Elda så att förbränningen blir effektiv och utsläppen minimeras. Läs mer här

Funderar du över något?

Som medlem i Villaägarna får du bland annat fri tillgång till Sveriges mest kompletta expertrådgivning.

Funderar du över något?

Som medlem i Villaägarna får du bland annat fri tillgång till Sveriges mest kompletta expertrådgivning.