Grannar umgås på veranda och skalar äpplen

Gemensamhetsanläggning för elbilsladdning - vad gäller? 

Är behovet långsiktigt, kan det inte tillgodoses på något annat sätt och överväger fördelarna nackdelarna? Svaren ligger till grund för lantmätarens beslut om samfälligheten kan inrätta en gemensamhetsanläggning för elbilsladdning eller inte.

Se hela intervjun med Karin Hägglöf, förbundsjurist på Villaägarna. 

Enligt anläggningslagen får behovet av en gemensamhetsanläggning inte vara tillfälligt, men det behöver inte heller finnas för alltid.

- Tekniken utvecklas ständigt. Andra typer av bilbränslen som diesel och etanol har tidigare ansetts vara ”framtiden” men har därefter kritiserats, säger Karin Hägglöf.

Måste finnas stort behov av anläggningen

Det ska även finnas ett påtagligt behov av anläggningen. Och det behovet ska inte kunna tillgodoses på något annat sätt.

- Exempel på detta kan vara vägar och VA-anläggningar. Den stora frågan är om elbilsladdning/bränsle till bilar är ett behov som en fastighet har svårt att klara sig utan och som inte kan tillgodoses på annat sätt, säger Karin Hägglöf.

Slutligen ska Lantmäteriet göra en bedömning av hela projektet och titta på om fördelarna överväger nackdelarna, främst ur ett ekonomiskt perspektiv.

Är det fritt fram om villkoren är uppfyllda?

Det finns samfälligheter som har inrättat anläggningar med laddstolpar för att lantmätaren ansett att villkoren i anläggningslagen är uppfyllda.

- I de fallen har man ofta tagit hänsyn till att fastighetsägarna varit positiva till en sådan anläggning. Än så länge har elbilsladdning i samfällighet inte varit uppe för prövning i domstol så det finns ingen dom. Vi vet därför inte om det håller juridiskt, säger Karin Hägglöf.

Går det att överklaga beslutet?

En medlem i samfälligheten som anser att förrättningen, det vill säga lantmätarens beslut, strider mot lagstiftningen, har möjlighet att överklaga beslutet.

- Det blir då upp till en domstol att avgöra om elbilsladdning kan vara föremål för en gemensamhetsanläggning, säger Karin Hägglöf.

Så ansöker samfälligheten

Ansökan om anläggningsförrättning görs hos Lantmäteriet. När förrättningen görs beslutas om regler för hur fastigheterna ska samverka för att bygga, sköta och fördela kostnaderna för anläggningen. Det blir då tydligt vad som ska skötas och hur det ska göras.

Nästa film

Filmserien om elbilar i samfälligheter avslutas i april. Då svarar Karin Hägglöf på frågan om du kan sätta upp din egen laddstolpe på samfällighetens mark.

Funderar du över något?

Som medlem i Villaägarna får du bland annat fri tillgång till Sveriges mest kompletta expertrådgivning.

Funderar du över något?

Som medlem i Villaägarna får du bland annat fri tillgång till Sveriges mest kompletta expertrådgivning.