Större attefallshus med källare

Sedan den 1 augusti 2020 får attefallshuset vara högst 30 kvadratmeter, oavsett om det används som fritidshus/permanentbostad eller inte. Och i de flesta fall kan du utöka ytan ytterligare med källare, vind, takkupor och takterrass.

Mellan den 1 mars 2020 och den 31 juli 2020 fick attefallshuset ha en byggnadsarea på högst 25 kvadratmeter om det var en komplementbyggnad och högst 30 kvadratmeter om det var ett komplementbostadshus. Sedan den 1 augusti får attefallshuset vara 30 kvadratmeter oavsett om det är ett komplementbostadshus eller inte.  

Skillnad mellan komplementbostadshus och komplementbyggnad

En komplementbyggnad är en fristående byggnad som inte är huvudbyggnadDet kan exempelvis vara ett attefallshus, garage, friggebod, gäststuga, växthus, förråd eller poolhusDu får ha kök och badrum i en komplementbostad men huset ska inte användas för att bo i.   

Ett komplementbostadshus är också en fristående byggnad som inte är huvudbyggnaden. Det ska dock användas för att bo i, i form av permanentboende, uthyrningsbostad eller fritidshus. 

Attefallshus måste anmälas till kommunen 

Det krävs bygglov för nybyggnad, men attefallshus är undantaget från detta krav. Det behövs inte heller något bygglov för att bygga till ett befintligt attefallshus under förutsättning att alla de krav som gäller för attefallshus uppfylls.  

Ett smart sätt att öka sin bostadsyta är att bygga en källareReglerna för attefallshusets area gäller den area som byggnaden upptar på marken – och enligt Boverket finns det inga hinder att bygga källare. Fast bara så länge det är lämpligt, främst ur geoteknisk synpunkt. 

- Du måste anmäla nybyggnad och tillbyggnad av ditt attefallshus till kommunen även om inte krävs något bygglov. Kommunen måste alltså ge klartecken innan du börjar bygga. Det ska därför framgå i anmälan att attefallshuset ska ha källare, säger Josefin Hane på Boverket.  

Kommunen gör en bedömning i varje enskilt fall.  

- Det kan resultera i att kommunen gör bedömningen att det inte är lämpligt att bygga attefallshus med källare just där du bor, säger Josefin Hane.  

När är ett hus ett attefallshus? 

Sammanfattningsvis måste följande kriterier vara uppfyllda för att en byggnad ska anses vara ett attefallshus 

 • det ska finnas ett befintligt en- eller tvåbostadshus på tomten 
 • det ska vara en komplementbyggnad eller ett komplementbostadshus 
 • det får vara högst 30 kvadratmeter 
 • taknockshöjden får vara högst 4,0 meter 
 • det ska vara fristående 
 • det ska placeras i omedelbar närhet till en- eller tvåbostadshus 
 • det ska placeras minst 4,5 meter från gräns, om inte de grannar som berörs medger en närmare placering 
 • det ska placeras minst 30 meter från järnväg, om inte järnvägens infrastrukturförvalta medger en närmare placering 
 • det ska inte uppföras vid byggnader eller inom bebyggelseområden som är särskilt värdefulla 
 • det ska inte förekomma utökad bygglovsplikt för attefallshus i den detaljplan som gäller för området 
 • det ska inte placeras inom eller i anslutning till vissa områden som är av riksintresse för totalsvaret om det är ett komplementbostadshus.  

Foto: Nordiska Effekt Byggen AB

Regler för attefallshus

Det här säger plan - och bygglagen.

Dokumentera ditt attefallshus i Min Villa

I Min Villa kan du lägga in ditt attefallsbygge i en underhållsplan för ditt hus. Du kan även se till att få en påminnelse via mejl om när det är dags för byggprojektet och dokumentera det i text och bild. Här kan du också samla utgifter, kvitton, fakturor, ritningar och besiktningsdokument kopplade till attefallshuset.

Funderar du över något?

Som medlem i Villaägarna får du bland annat fri tillgång till Sveriges mest kompletta expertrådgivning.

Funderar du över något?

Som medlem i Villaägarna får du bland annat fri tillgång till Sveriges mest kompletta expertrådgivning.