Med hänsyn till samhällsspridningen av covid-19 (Corona) kan öppettider och svarstider ändras med kort varsel.

Villaägarna bevakar utvecklingen noga och följder de rekommendationer som utfärdas av regering och myndigheter. Vi ber om förståelse för ovan nämnda åtgärder.

Lägga klickgolv med gummihammare
Byggnadsställnig runt hus
Byggnadsställnig runt hus

Renovera: då behöver du bygglov

Du får göra en hel del förändringar av ditt hus utan bygglov, berättar Villaägarnas jurist Tomas Söderblom. Hans råd är dock att kolla med Villaägarnas experter och din kommun innan du startar ditt projekt!

  1. Invändiga förändringar kräver normalt inte bygglov men bygganmälan behövs om ändringen innebär att konstruktionen av byggnadens bärande delar berörs eller byggnadens planlösning påverkas ”avsevärt”.
  2. Utbyggnad – det finns möjlighet att bygga till huset med max 15 kvm utan bygglov enligt attefallsreglerna. Anmälan och startbesked krävs innan du sätter igång.
  3. Man får utan bygglov bygga högst två takkupor, eller om det redan finns en takkupa bygga ytterligare en. Kuporna får uppta högst halva takfallet och får inte innebära ingrepp i den bärande konstruktionen. Anmälan och startbesked krävs alltid inom detaljplanerat område.
  4. En upphöjd altan som anses ”öka byggnadens volym” kräver bygglov. Undantag om den är högst 15 kvm och övriga krav för attefallstillbyggnad uppfylls. Anmälan och startbesked krävs.
  5. Små tillbyggnader i form av balkong eller burspråk kräver under vissa förutsättningar inte bygglov, åtgärden får inte strida mot detaljplanen.
  6. Pool. Utgångspunkten är att en pool inte kräver bygglov. Notera: Det finns säkerhetskrav på pooler som måste uppfyllas.

 

Funderar du över något?

Som medlem i Villaägarna får du bland annat fri tillgång till Sveriges mest kompletta expertrådgivning.

Funderar du över något?

Som medlem i Villaägarna får du bland annat fri tillgång till Sveriges mest kompletta expertrådgivning.