Ljusblå villa
Ljusblå villa

Undantag i villaförsäkringen

 

Det finns en rad exempel på specialfall med undantag i försäkringen eller där det finns speciella förutsättningar för att försäkringen ska gälla. Se till att det finstilta inte blir en riktigt obehaglig överraskning!

En del undantag är generella som du hittar hos i princip alla bolag – men det finns också tydliga skillnader mellan bolagen: 

Det här täcker försäkringen

I en vanlig villahemförsäkring ingår som regel bland annat:

 • Skador på dina ägodelar eller ditt hus vid exempelvis brand
 • Stöld
 • Skadegörelse
 • Vattenläcka
 • Natur- och stormskador
 • Skador från virkesförstörande insekter som husbock eller hästmyra
 • Rätts- och ansvarsskydd
 • Rese- och överfallsskydd

För att komplettera grundförsäkringen erbjuder bolagen olika typer av tilläggsförsäkringar som kan täcka exempelvis olycksfall, kompletterat reseskydd, plötsliga skador på hus eller ägodelar samt sanering av skadedjur.

Det här täcker försäkringen inte

Några av de vanliga undantagen från grundvillkoren i en villahemförsäkring.

 • Stöld ur bostad om en nyckel har lånats ut (och det inte finns några brytmärken eller liknande)
 • Höga belopp i kontanter som du förvarar hemma
 • Ägodelar som du förlorat för att du har glömt dem någonstans
 • Ytskikt (kakel/klinker i badrum etc) vid vattenskada
 • Skador som orsakats av vatten utifrån genom tak eller dålig dränering
 • Sanering för råttor, möss eller getingar
 • Plötslig och oförutsedd skada på lösegendom
 • Skador som husdjur orsakar hemma
 • Skador på växthus
 • Mur eller staket som förstörts vid storm under 21 meter/sekund

Tänk också på att bolagen gör ett så kallat åldersavdrag när de räknar ut ersättningen, om till exempel en gammal del av huset byts ut mot en ny. Åldersavdraget gäller konstruktionsdelarna, lösöre och arbetskostnaden.

Funderar du över något?

Som medlem i Villaägarna får du bland annat fri tillgång till Sveriges mest kompletta expertrådgivning.

Funderar du över något?

Som medlem i Villaägarna får du bland annat fri tillgång till Sveriges mest kompletta expertrådgivning.