Ljusblå villa
Ljusblå villa

Vad täcker villaförsäkringen?

 

Vad täcker villaförsäkringen och vilka undantag finns? Vi ger dig vägledning så att det finstilta inte blir en obehaglig överraskning.

En del undantag är generella som du hittar hos i princip alla bolag, men det förekommer skillnader mellan bolagen. 

Det här täcker villaförsäkringen

I en vanlig villaförsäkring ingår som regel bland annat:

 • skador på dina ägodelar eller ditt hus vid exempelvis brand
 • stöld
 • skadegörelse
 • vattenläcka
 • natur- och stormskador
 • skador från virkesförstörande insekter som husbock eller hästmyra
 • rätts- och ansvarsskydd
 • rese- och överfallsskydd

För att komplettera grundförsäkringen erbjuder försäkringsbolagen olika typer av tilläggsförsäkringar som kan täcka exempelvis olycksfall, kompletterat reseskydd, plötsliga skador på hus eller ägodelar samt sanering av skadedjur.

Det här täcker inte villaförsäkringen 

En vanlig villaförsäkring ersätter oftast till exempel:

 • Stöld ur bostad om en nyckel har lånats ut (och det inte finns några brytmärken eller liknande)
 • Högre belopp än 5 000 kronor i kontanter som du förvarar hemma
 • Ägodelar som du förlorat för att du har glömt dem någonstans
 • Skador på ytskikt och tätskikt och dess anslutning till installationer eller övriga byggnadsdelar som läcker och har orsakat skada. Vid läckage genom ytskikt och tätskikt betraktas hela våtutrymmet (väggar och golv) som en enhet. 
 • Skador som orsakats av vatten utifrån genom tak eller dålig dränering
 • Plötslig och oförutsedd skada på lösegendom
 • Skador som husdjur orsakar hemma 
 • Mur eller staket som förstörts vid storm under 21 meter/sekund

Tänk också på att bolagen gör ett så kallat åldersavdrag när de räknar ut ersättningen, om till exempel en gammal del av huset byts ut mot en ny. Åldersavdraget gäller byggnadsdelarna, lösöre och arbetskostnaden.

Vi rekommenderar att du kontrollerar med din befintliga försäkringsgivare vad som ingår i din försäkring och hur försäkringen ersätter skador på din villa.

Källa: Villaägarnas Försäkringsservice 

Vad behöver du tänka på före inflyttning?

Innan du flyttar in i ditt nya hus är det viktigt att tänka på allt från att ordna med försäkringar till att utföra små justeringar. Ta del av våra tips för att göra planeringen enklare!

Key.svg

Inför din inflyttning

Funderar du över något?

Som medlem i Villaägarna får du bland annat fri tillgång till Sveriges mest kompletta expertrådgivning.

Funderar du över något?

Som medlem i Villaägarna får du bland annat fri tillgång till Sveriges mest kompletta expertrådgivning.