Elektriker utför arbete
Fyller i formulär
Elektriker utför arbete
Premium

Rekordintresse för ROT-avdrag

Drygt 850 000 personer gjorde ROT-avdrag under första halvåret 2021. Det är mer än 100 000 fler än i fjol och den högsta halvårssiffran sedan ROT-avdraget infördes 2009. Även ROT-beloppet och antalet ROT-företag slår rekord. Det visar statistik från Skatteverket. Men Socialdemokraterna i Stockholm vill att partiet ska gå till val på att begränsa ROT-avdraget till att bara gälla klimatanpassning och energieffektivisering.

Många småhusägare har passat på att renovera och bygga om huset under pandemin. En del har gjort jobbet själv, medan andra har anlitat hantverkare.

Förra året ökade ROT-avdraget i 248 av landets 290 kommuner jämfört med 2019. Ökningen fortsätter i år. Under årets sex första månader gjorde drygt 850 000 köpare ROT-avdrag. ROT-avdraget ökade med 13 procent jämfört med samma period i fjol, från 4,9 miljarder kronor under första halvåret 2020 till 5,6 miljarder kronor under första halvåret 2021. Det visar statistik från Skatteverket.

Ökningen beror framför allt på att drygt 100 000 fler kunder nyttjade ROT-avdraget i år. Däremot var det genomsnittliga ROT-avdraget för perioden ungefär det samma, 6 539 kronor för 2021.

Nära en miljon köpare av ROT-tjänster

Drygt 850 000 köpare gjorde ROT-avdrag under första halvåret 2021. Det är den högsta halvårssiffran sedan ROT-avdraget infördes 2009. Antalet köpare har inte överstigit 800 000 sedan 2015. Det är bara under 2014 och 2015 som antalet köpare har varit fler än 800 000.

ROT-avdraget ökade med 13 procent

ROT-avdraget ökade med 13 procent, från cirka 4,9 miljarder kronor under det första halvåret 2020 till cirka 5,6 miljarder kronor under samma period 2021. Så högt har ROT-avdraget inte varit sedan 2016 då procentsatsen sänktes från 50 till 30 procent av arbetskostnaden.

Under första halvåret 2016 var ROT-avdraget drygt 6 miljarder kronor, men då var januarisiffran hög, cirka 2,6 miljarder kronor. Det beror sannolikt på att en del köpare fick ROT-avdrag på fel sida om årsskiftet. I februari 2016 sjönk ROT-avdraget till cirka 640 miljoner kronor. Om man i stället jämför månaderna februari-juni så har ROT-avdraget inte varit så högt sedan procentsatsen sänktes 2016.

Även antalet ROT-företag slår rekord

Kunderna anlitade drygt 150 000 företag för ROT-arbeten under det första halvåret i år. Det är den högsta siffran sedan 2015. Då var ROT-avdraget 50 procent av arbetskostnaden i stället för nuvarande 30 procent.

Kraftig ökning av ROT-avdrag under pandemin

Jämfört med 2019 ökade ROT-avdraget med 22 procent, antalet kunder med 18 procent och antalet ROT-företag med 10 procent. Jämförelsen gäller de första sex månaderna 2019 respektive 2021.

Socialdemokraterna i Stockholm vill begränsa ROT-avdraget

Inför Socialdemokraternas partikongress i höst vill Stockholmsdistriktet att partiet ska gå till val på att göra om ROT-avdraget så att det bara ska gälla när man bygger om för klimatanpassning eller energieffektivisering. De motiverar bland annat förslaget med att staten inte ska skattesubventionera byte av fullt fungerande kök.

- Att ROT-avdraget slår rekord visar hur populärt ROT-avdraget är. Villaägarna ser gärna att småhusägarna klimatanpassar och energieffektiviserar sina hus, men vi vill inte begränsa ROT-avdraget. Villaägarna vill tvärtom återställa procentsatsen till 50 procent, höja taket till 100 000 kronor och bredda ROT-avdraget till att även omfatta exempelvis installation och reparation av larm, säger Lena Södersten, förbundsjurist på Villaägarna.

ROT-avdraget syftar till att göra svarta jobb vita, men det bidrar också till att fler anlitar hantverkare i stället för att renovera själva.

Det är glädjande att antalet ROT-företag ökar.

- När fler småhusägare anlitar hantverkare ökar intäkterna till statskassan, både skatter och sociala avgifter. ROT skapar också arbetstillfällen och är en bra konjunkturåtgärd. Och om fler har jobb innebär det lägre arbetslöshetsersättning, säger Lena Södersten.

Om ROT-avdraget

ROT-avdraget är 30 procent av arbetskostnaden. Det är maximerat till 50 000 kronor per person och år, men nyttjar man både ROT och RUT är det sammanlagda taket 75 000 kronor. ROT-avdraget infördes den 1 juli 2009. 2016 sänktes procentsatsen från 50 till 30 procent.

ROT-avdrag för perioden januari-juni

  ROT-avdrag Antal kunder Antal ROT-företag Genomsnittligt ROT-avdrag
2019 4,6 mdr kr 724 126 140 652 6 341 kr
2020 4,9 mdr kr 753 287 145 216 6 540 kr
2021 5,6 mdr kr 854 241 154 611 6 539 kr

Källa: Skatteverket

ROT-avdraget har ökat med 13 procent sedan 2020 och med 22 procent sedan 2019.
Antalet kunder har ökat med 13 procent sedan 2020 och med 18 procent sedan 2019.
Antalet ROT-företag har ökat med 6 procent sedan 2020 och med 10 procent sedan 2019.

 

Ovanstående innehåll publicerades i Dagens industri den 31 juli 2021 under rubriken "Rekordintresse för rot-avdrag".

Lägg in ditt husprojekt i Min Villa

I Min Villa kan du hålla koll på genomförda och kommande projekt i underhållsplanen för ditt hus. Du kan också få en påminnelse via mejl när det är dags att genomföra projektet, dokumentera det i text och bild samt samla kvitton, fakturor, ritningar och andra relevanta dokument.

Funderar du över något?

Som medlem i Villaägarna får du bland annat fri tillgång till Sveriges mest kompletta expertrådgivning.

Funderar du över något?

Som medlem i Villaägarna får du bland annat fri tillgång till Sveriges mest kompletta expertrådgivning.