Byggställning på husfasad
Signera dokument
Kvinna renoverar altan
Kvinna renoverar altan

Stort intresse för ROT-avdrag under pandemin

Bostaden har blivit viktigare under pandemin. Många har passat på att renovera och bygga om huset. Det märks på ROT-avdraget. Drygt en miljon köpare gjorde ROT-avdrag i fjol och avdraget ökade i 248 av Sveriges 290 kommuner förra året.

- Att många fler nyttjade ROT-avdraget under pandemin är naturligt. Vi har varit hemma mer, vårt umgänge har begränsats och det har inte varit möjligt att resa på samma sätt som andra år. En del har gjort jobbet själv, medan andra har anlitat hantverkare, säger Lena Södersten, förbundsjurist på Villaägarna.

ROT-avdraget ökade med 10 procent

Det ökade intresset för att renovera bostaden syns tydligt i Skatteverkets statistik. Nästan 1,1 miljoner köpare gjorde ROT-avdrag i fjol. ROT-avdraget ökade med 10 procent, från knappt 9,9 miljarder kronor 2019 till knappt 10,9 miljarder kronor 2020. Ökningen håller i sig även i år. ROT-avdraget för januari-februari 2021 är 10 procent högre än under samma månader förra året.

Örebro och Östergötland toppar

ROT-avdraget ökade i 248 av landets 290 kommuner förra året och i alla län. Allra mest ökade ROT-avdraget i Örebro och Östergötlands län i fjol, med 16 procent. På kommun­nivå ökade ROT-avdraget mest i Älvkarleby med 39 procent, Nora med 36 procent och Åstorp med 34 procent.

- På riksplanet beror ökningen framför allt på att nästan 66 500 fler nyttjade ROT-avdraget. Däremot ökade det genomsnittliga ROT-avdraget för var och en mindre. I snitt var ROT-avdraget knappt 10 000 kronor 2020, säger Lena Södersten.

ROT-avdraget är 30 procent av arbetskostnaden. Det är maximerat till 50 000 kronor per person och år, men nyttjar man både ROT och RUT är det sammanlagda taket 75 000 kronor.

Villaägarna vill inte begränsa ROT-avdraget

Inför Socialdemokraternas partikongress i höst vill Stockholmsdistriktet att partiet ska gå till val på att göra om ROT-avdraget så att det bara ska gälla när man bygger om för klimatanpassning eller energieffektivisering. Lite tillspetsat motiveras förslaget med att staten inte ska skattesubventionera byte av fullt fungerande kök.

- Att ROT-avdraget ökade i 248 kommuner förra året visar hur populärt ROT-avdraget är. Villaägarna ser gärna att småhusägarna klimatanpassar och energieffektiviserar sina hus, men vi vill inte begränsa ROT-avdraget. Villaägarna vill tvärtom återställa procentsatsen till 50 procent, höja taket till 100 000 kronor och bredda ROT-avdraget till att även omfatta exempelvis installation av larm, säger Lena Södersten.

ROT skapar arbetstillfällen och ger intäkter till staten

ROT-avdraget syftar till att göra svarta jobb vita, men det bidrar också till att fler anlitar hantverkare i stället för att renovera själva.

- När fler husägare anlitar hantverkare ökar intäkterna till statskassan, både skatter och sociala avgifter. ROT skapar också arbetstillfällen och är en bra konjunkturåtgärd. Och om fler har jobb innebär det lägre arbetslöshetsersättning, säger Lena Södersten.

Lägg in och dokumentera dina renoveringar i Min Villa

I vår digitala tjänst Min Villa har du möjlighet att lägga in genomförda och kommande renoveringar i en underhållsplan för ditt hus. Du kan också se till att få en påminnelse via mejl om när det är dags att genomföra åtgärden samt dokumentera den i text och bild.