Renovering grund

Fuktskador? Bygg rätt med Villaägarnas fuktsäkerhetsprogram

Det kostar 70 miljarder kronor varje år att åtgärda byggskador i Sverige. Vanligast är problem med vatten och fukt. Men med Villaägarnas nya vägledning och fuktsäkerhetsprogram kan du minska risken att drabbas.

Fuktexperten Olof om att bygga fuktsäkert

Olof Mundt-Petersen är forskare, fuktsakkunnig och skadeutredare. I filmen reder han ut hur fukt kommer in i byggprocessen och hur du säkrar ditt bygge från de vanliga skadorna.

Fuktskador uppstår ofta gradvis. Med enstegstätade fasader och andra riskkonstruktioner kan det ta år innan du upptäcker problemen, vilket resulterar i dyra reparationer. Fuktskador beror ofta på att byggföretaget har felat. En del av fuktskadorna på småhus kan dock förklaras av att oerfarna konsumenter fokuserar för mycket på annat och inte sätter sig in i fuktriskerna.

- Många villaägare bryr sig inte om fukt förrän de upptäcker skadorna som ofta kan bli omfattande. Majoriteten av fuktskador som uppstår i småhus hade kunnat förhindrats om man tänkt till från början, byggt fuktsäkert och skött underhållet rätt, säger Ulf Stenberg, chefsjurist på Villaägarna och fortsätter: 

- Att bygga fuktsäkert nedprioriteras ofta till förmån för formgivningsideal. Alltför många som låter bygga småhus förstår inte att hus – beroende på hur de byggs – fungerar olika bra. Därför är jag är inte ett dugg förvånad över att det blir så mycket fuktskador.

Kända misstag ger nya fuktskador

De flesta skador, fel och brister som uppstår på hus beror på att redan kända misstag upprepas. Men om bristerna uppmärksammas och åtgärdas i tid så går skador att undvika och begränsas. Dessvärre upptäcks många skador för sent.

Fukt, mögel och annan mikrobiell eller bakteriell påväxt hör till de vanligaste problemen. Många skador som upptäcks sent beror på bristande underhåll eller att konsumenten vid husbeställningen var oerfaren, godtrogen och inte förstått vilka krav som skulle ställas när huset byggdes.    

Så undviker du att bygga in fukt i huset

Villaägarna har låtit ta fram en vägledning som riktar sig till privatpersoner för att tydliggöra fuktrisker och hur de undviks. Det finns många seriösa hustillverkare, arkitekter och byggföretag som gör sitt yttersta för att bygga bra småhus. Men det finns också många fall där resultatet inte blivit som önskat och skador uppstått i förhållandevis nya hus. Många gånger kan det konstateras att de skador som uppdagas, uppstått redan under byggtiden.

Du kan minska risken genom att avstå från mer riskabla konstruktioner som traditionella oventilerade slutna eller utomhusluftsventilerade krypgrunder. Och glöm inte att hålla koll på bygget löpande. Förpackas byggmaterial fel och utsätts för fukt eller förvaras med brutet emballage under bar himmel är det olämpligt att bygga in det i huset, då blir huset fuktskadat från dag ett.  

Villaägarnas fuktsäkerhetsprogram säkrar ditt husbygge

Det är vanligt att använda fuktsäkerhetsprogram vid byggnation av kommersiella byggnader, men de har lyst med sin frånvaro vid byggnation av småhus. Därför har Villaägarna tagit fram ett motsvarande program för småhus.

Så fungerar det

Du skriver helt enkelt ut fuktsäkerhetsprogrammet och fyller i det tillsammans med entreprenören. Sedan använder du det som bilaga till ABS-avtalet, som är ett standardavtal för dig som ska bygga eller bygga till ett småhus. 

Fuktsäkerhetsprogrammet ställer krav och tydliggör ansvarsfördelningen, vilket är viktigt för att betydelsefulla åtgärder, moment och kontroller inte ska ramla mellan stolarna. Det är därför ett sätt att undvika oklarheter om fuktrelaterade problem uppstår.

- Syftet med fuktsäkerhetsprogrammet är att huset inte ska utsättas för skadlig fuktpåverkan under produktions- eller förvaltningsskedet och få en sund inomhusmiljö. Förhoppningsvis kan det leda till att fler lyckas med sitt husbygge, säger Ulf Stenberg. 

Läs mer om hur du väljer rätt entreprenadform för ditt byggprojekt.

Att välja rätt entreprenadform är avgörande för att husresan ska bli så smidig som möjligt. Läs mer om våra tips och råd!

Hardhat.svg

Allt om Entreprenad

Funderar du över något?

Som medlem i Villaägarna får du bland annat fri tillgång till Sveriges mest kompletta expertrådgivning.

Funderar du över något?

Som medlem i Villaägarna får du bland annat fri tillgång till Sveriges mest kompletta expertrådgivning.