Därför ska du undvika dränering med elektroosmos

Många har betalat tiotusentals kronor i hopp om att avfukta sina hus med bluffmetoden elektroosmos. Nu har nya företag etablerat sig på den svenska marknaden för att sälja in denna ovetenskapliga lösning. Villaägarna avråder starkt från elektroosmotisk dränering – här kan du läsa varför.

Bluffmetoden elektroosmotisk dränering påstås vara ett bra alternativ till att dränera huset om du har fukt i väggarna men det finns inte någon vetenskaplig grund för detta. Elektroosmos har tidigare granskats och ratats från flera håll men trots detta säljer flera företag in den här metoden som en enklare och billigare lösning än en traditionell dränering där man gräver upp runt huset.

Ett av företagen som nu vänder sig till svenska husägare är danska Nanostone med en omsättning på 50 miljoner svenska kronor samtidigt som även danska experter dömer ut metoden. Även företag som Arid och Abreen erbjuder samma tjänster – något som Villaägarna inte rekommenderar till sina medlemmar.

Vad är elektroosmos då?

Det förekommer två typer av elektroosmotisk omdränering.

Vanligast är att elkablar monteras på de fuktiga väggarna. Sedan förser man ofta väggarna med vad som ibland benämns som en specialcement för att optimera den elektriska ledningsförmågan till murverket. En kontrollbox sätts upp och kopplas till ett eluttag. Elektriska pulser sägs driva ut fukten från källaren till jorden utanför huset. Kostnaden för att driva anläggningen anges till runt 50-100 kronor per år.

Den andra varianten av elektroosmotisk omdränering, innebär att en elektroosmotisk kontrollbox placeras i källaren och ansluts till ett eluttag. Kontrollboxen sägs stråla ut elektriska pulser, som gör att vattnet viker bort från källarväggarnas utsida. Produkten kallas även för trådlös elektroosmos.

Varför avråder Villaägarna från att dränera med elektroosmos?

Det kostar från 60 000 kronor och har ingen bevisad effekt. Att sätta i eller dra ur nätanslutningen till sin elektroosmotiska omdränering har helt enkelt ingen betydelse för fukten i källarväggarna. Systemen går även att köpa på internet från 4 000 kronor.

 

Hur kommer det sig att få klagar om dräneringen inte fungerar?

Elektroosmosföretag använder ofta en vattenavvisande (hydrofoberad) renoveringsputs. Om man använder sig av vattenavvisande renoveringsputs, märks det inte på en källarvägg som är torr utanpå, att väggen är fuktig inuti. Hydrofoberad renoveringsputs kapslar helt enkelt in fukten i väggen så att det kan vara fuktigt inuti väggen, men ändå torrt på källarväggens utsida.

 

När elektroosmosdräneringsföretagen skrider till verket kan de ofta se till att andra åtgärder görs, som spolning av dräneringsledningar, lagning av dagvattenledningar eller förbättring av ventilationen. Dessa åtgärder är verksamma mot fukt i källarväggar. Fukten i marken varierar också naturligt med årstiderna.

 

- Så om det blir torrare beror det inte på elkablarna och kontrollboxen i källaren, men det kan vara svårt för en konsument att inse detta, säger Villaägarnas chefsjurist Ulf Stenberg.

 

Elektroosmosföretagen brukar lyfta fram att mätningar görs av fukten för att kontrollera att det har blivit torrt. Någon opartisk mätning av fukten görs dock inte. Det brukar vara så att dräneringsföretaget förbehåller sig rätten att utse vem som får utföra mätningen. Dessutom använder de sig oftast av kapacitiv fuktindikationsmätning, där de endast mäter på källarväggens yta, inte med givare inuti i källarväggen. En signal skickas in i materialet och utifrån signalen indikerar apparaten hur mycket fukt den tror att det är i materialet. Det är en mätmetod som innebär stor mätosäkerhet. Anledningen är att metoden är beroende av hur mätinstrumentet hanteras och ställs in, berättar Ulf Stenberg.

 

- Ställer du till exempel in mätinstrumentet på ett annat material än vad som verkligen finns i väggen kan mätinstrumentet visa att väggen är torr trots att så inte är fallet. Få konsumenter har tillgång till egen fuktmätare och att anlita en extern expert kostar en hel del, eftersom det ofta krävs ett flertal mättillfällen. Därför är det få som låter göra detta, säger Ulf Stenberg.

 

Vad talar för att elektroosmos inte fungerar?

Den teoretiska modellen har inte verifierats med experiment enligt god vetenskaplig sed. Detta görs genom test i laboratorium, där man kan undersöka tekniken utan att andra faktorer som exempelvis nederbörd, temperaturvariationer och ventilation, påverkar resultatet.

 

- Vad elektroosmosföretagen har lagt fram är ett antal kvasivetenskapliga rapporter, där man i fält (i hus) testat tekniken. Då vet man inte om eventuella variationer av fukt beror på nederbörd, temperaturvariationer, grundvattenvariation, ventilation, eller den elektroosmotiska apparaten. De test som hittills gjorts av elektroosmotiska apparater i laboratorium har inte kunnat ge några belägg för att de kan dränera källarväggar, säger Ulf Stenberg.

 

Hur ska du dränera istället?

Om huset verkligen behöver dräneras rekommenderar Villaägarna normal dränering. Då leds vattnet längs med källarväggen bort med hjälp av husets dräneringsledningar.

 

- Det kan dock innebära grävarbeten på tomten som påverkar gräsmatta och rabatter, men det är en metod som fungerar, säger Ulf Stenberg.

 

Vilseledande marknadsföring 

Elektroosmosföretagen påstår i sin marknadsföring att de så kallade elektroosmotiska systemen är effektiva i dräneringshänseende. Enligt marknadsföringslagen ankommer det på näringsidkarna (elektroosmosföretagen) att styrka de egenskaper (fungerande dränering för hus) som de påstår att deras varor äger. Något sådant har inte skett.

 

- Marknadsföringen är därför vilseledande. Orsaken till att den svenska marknadsföringslagstiftningen är upplagd på det sättet  (så kallad omvänd bevisbörda), är att det är näringsidkarna som sitter inne med alla fakta, säger Ulf Stenberg.

 

Behöver du dränera?

Som medlem i Villaägarna får du bland annat fri tillgång till Sveriges mest kompletta expertrådgivning.

Behöver du dränera?

Som medlem i Villaägarna får du bland annat fri tillgång till Sveriges mest kompletta expertrådgivning.