Dött bi
Vilda blommor på sommaräng

Skärpta regler för växtskyddsmedel

Växtskyddsmedel tar död på både ogräs och skadedjur. Dessvärre stryker också nyttiga och viktiga insekter med, som bin och humlor. Gifterna kan även vara dåliga för din hälsa. Från 1 oktober 2021 gäller förbud mot växtskyddsmedel i trädgårdar, med vissa undantag.

I Sverige godkänner Kemikalieinspektionen vilka bekämpningsmedel som får säljas. Det är ett tidsbegränsat tillstånd som måste förnyas efter ett antal år. 

- Sverige var tidigare än många andra länder med att begränsa riskabla medel. Men i dag är det gemensamma regler inom EU för hur man ska bedöma riskerna innan man godkänner medlen. Varje medlemsland godkänner de växtskyddsmedel som blir tillåtna i det egna landet. Så i Sverige får du bara använda medel som är godkända i Sverige, säger Peter Bergkvist, strategisk rådgivare på Kemikalieinspektionen.   

Nya regler för växtskyddsmedel

Från 1 oktober 2021 gäller förbud mot växtskyddsmedel i bland annat hemträdgårdar, på krukväxter, i parker och på lekplatser. Syftet är att minska riskerna med användningen av växtskyddsmedel och att främja alternativ med begränsad risk inom dessa områden.

Det finns dock undantag från förbudet som Kemikalieinspektionen har beslutat om. 

- Man kan säga att det i huvudsak är ämnen som innebär en lägre risk för människors hälsa och miljön som får fortsätta användas, säger Peter Bergkvist.  

Växtskyddsmedel du kan använda  

Godkända växtskyddsmedel delas in i så kallade behörighetsklasser. Medel märkta med klass 3 är de enda som du som privatperson får använda. Några exempel är:  

 • Ogräsmedel med ättiksyra, pelargonsyra eller kaprin- och kaprylsyra  
 • Mossmedel med järnsulfat  
 • Snigelmedel med järnfosfat 
 • Svampmedel med svavel  
 • Insektsmedel med Bacillus thuringiensis eller fettsyra 
 • Viltavskräckning med fårtalg  

- Förbudet innebär inte några dramatiska förändringar för privatpersoner. Det finns minst ett medel för varje kategori av bekämpning: insekts- och snigelmedel, svampmedel, kvalstermedel och ogräsmedel, säger Peter Bergkvist.   

Det finns även vissa organismer (nematoder, insekter och spindeldjur) som får användas för bekämpning under vissa villkor, se Naturvårdsverkets sida. 

Speciella regler kan gälla för bekämpning av invasiva växter som till exempel parkslide. Vänd dig till din kommun för mer information.   

Giftet förstör jordens struktur 

Peter Bergkvists råd är att vara försiktig med bekämpningsmedel. Första steget är att fråga dig om du verkligen måste använda kemisk bekämpning.  

- En majoritet av villaägarna använder inte bekämpningsmedel. Mossmedel är det som används mest volymmässigt. Och då används mossmedel ändå i en mycket begränsad del av alla 2,5 miljoner trädgårdar i Sverige, säger Peter Bergkvist.   

Vill du ändå använda bekämpningsmedel är steg två att välja en godkänd produkt, och att följa bruksanvisningen. Ofta är det mängden och koncentrationen av gift som gör skada, och det samma gäller faktiskt för de till synes mer harmlösa husmorskurerna som exempelvis salt och ättika. Höga och koncentrerade doser av salt kan exempelvis förstöra jordens struktur, vilket gör det svårt för daggmaskarna att göra sitt jobb.    

Naturskyddsföreningen kämpar mot gifter 

Kristina Volkova Hellström är expert på miljögifter vid Naturskyddsföreningen, en organisation som länge har kämpat för mindre användning av bekämpningsmedel i framför allt jordbruket. 

- Att använda bekämpningsmedel i trädgården har många negativa effekter. De kan göra så att bina blir mer mottagliga för sjukdomar och får beteendeförändringar. Flera studier visar också risker för cancerogena effekter för oss människor. Vår rekommendation är därför att helt undvika bekämpningsmedel och i stället göra som förr i tiden, ta bort ogräs för hand, säger Kristina Volkova Hellström.  

Ökad medvetenhet om miljögifter 

Att det har blivit en ökad medvetenhet kring bekämpningsmedlens baksidor bland folk i allmänhet råder det ingen tvekan om enligt Kristina Volkova Hellström.  

- Vi märker av ett ökat intresse, inte bara för bekämpningsmedel utan för miljögifter i allmänhet, vilket är jättebra. Folk kan göra stor skillnad genom att börja tänka på vilka blommor och grödor de odlar och hur de väljer att planera sin trädgård för att gynna bin och andra pollinatörer. Ett exempel är att låta en del av trädgården förbli orörd och omvandlas till ängsmark, säger Kristina Volkova Hellström.  

Giftfria trädgårdstips 

 • Välj motståndskraftiga plantor. Det bästa skyddet mot skadeinsekter är friska och livskraftiga växter. Köp friska plantor och välj buskar och träd som är framodlade specifikt för det svenska klimatet. 
 • Använd odlingsvävar, ett textilmaterial som används för att bekämpa ogräs genom att ta bort exponeringen för solljus. Placera tyget runt önskvärda växter och täck områden där du inte vill ha tillväxt.   
 • Spola bort bladlöss och ohyra från dina växter med trädgårdsslangen. Om det inte fungerar kan du blanda lite såpa och vatten i en vattenspruta och duscha dina växter. En halv deciliter såpa per liter vatten.   
 • Testa att rensa ditt ogräs för hand eller med en ogräshacka i stället för att använda bekämpningsmedel. Det kan vara ett slitsamt jobb att rensa ogräs för hand, men när det är färdigt har du gjort din trädgård en stor tjänst. Fler bin och humlor kommer att överleva. Om du inte får bort allt ogräs kan du täcka jorden med en presenning. Låt den ligga några säsonger. Därefter är ogräset dött ända ner till rötterna. 
 • Dränera trädgården för att minska förekomsten av mossa.  
 • Gödsla gräsmattan för att stimulera grästillväxt och konkurrera ut mossan. 
 • Beskär träd och buskar, dels för att få bort skadade/angripna delar, dels för att försämra mikroklimatet för till exempel skadesvampar.  
 • Använd växelbruksmetoden. I stället för att odla samma grödor på samma plats år efter år, testa att variera dina grödor. Växelbruksmetoden minskar risken för växtsjukdomar i din trädgård. 
 • Fixa en egen kompost. Myllan är rena näringsdynamiten för dina odlingar och ett utmärkt alternativ till konstgödsel. 

Funderar du över något?

Som medlem i Villaägarna får du bland annat fri tillgång till Sveriges mest kompletta expertrådgivning.

Funderar du över något?

Som medlem i Villaägarna får du bland annat fri tillgång till Sveriges mest kompletta expertrådgivning.