Hand med förstoringsglas
Kvinna nyser i pappersnäsduk
Växt i fönster med vita gardiner
Kvinna nyser i pappersnäsduk

Ozon kommer inte åt problemet med fukt och lukt

Ozongeneratorer* säljs som ett enkelt sätt att åtgärda fukt- och luktproblem. Men de kommer dessvärre inte åt orsaken till problemen. Ozon ger dessutom luftvägsproblem och kan medföra att hälsofarliga nedbrytningsprodukter bildas. Det visar en ny rapport från Villaägarna Produktgranskning.

- Vår slutsats är därför att ozongeneratorer inte bör användas av privatpersoner som en enkel och generell metod för att åtgärda dålig luftkvalitet inomhus, säger Villaägarnas byggnadstekniska expert Johan Smeds. 

Åtgärder för att få bort fukt måste anpassas till orsaken

Vanliga orsaker till obehaglig lukt kan vara fukt- och mögelangrepp, rök på grund av eldsvåda, avlopp, döda skadedjur etc. Vill du komma till rätta med problemen måste åtgärderna anpassas till orsaken. Det finns ingen enkel universell genväg som löser luktproblemet på längre sikt. Luktar det mögel i en källare, kommer du åt det genom att fuktkällan tas bort och att angripet material ersätts eller rengörs. Rör det sig om röklukt eller lukt från avlopp, åtgärdas det på annat sätt.

- Innan du bestämmer dig för hur ett luktproblem ska åtgärdas, är det viktigt att först gå till botten med vad problemen beror på. Som en läkare som först ställer diagnos och därefter sätter in behandling, säger Johan Smeds.

Ozon kan ge inflammation i luftvägarna  

Kemiska reaktionskedjor som uppstår vid ozonbehandling skapar produkter som inte behöver lukta starkt, men som är irriterande. Ozon i sig irriterar ögon och slemhinnor samt kan orsaka inflammation i luftvägarna. Om du åtgärdar mögelproblem i en sommarstuga med en ozongenerator riskerar du därför att utsätta både dig själv för ozon och en kemisk cocktail bestående av en stor mängd oönskade nedbrytningsprodukter.

- Ozonbehandling kan göra att luktproblemet minskar tillfälligt, men samtidigt förvärra till exempel en pågående fuktskada till följd av att du helt enkelt lurar dig själv att skjuta upp åtgärder för att komma åt ursprungsproblemet, säger Johan Smeds.

 

*Ozongenerator benämns även ozonluftrenare, ozonbehandlingsmaskin, ozonaggregat, ozonsaneringsmaskin, ozonrenare m.m. Försäljarna undviker ibland att använda ordet ozon och talar istället om aktivt syre eller syreplattor.

Bilaga

Rapporten ”Ozonbehandling av luft”, Eva Emanuelsson, RISE
Ozonbehandling av luft

Funderar du över något?

Som medlem i Villaägarna får du bland annat fri tillgång till Sveriges mest kompletta expertrådgivning.

Funderar du över något?

Som medlem i Villaägarna får du bland annat fri tillgång till Sveriges mest kompletta expertrådgivning.